EXOTIKA na kole

06.09.2012 - IZRAEL A PALESTINA NA KOLE ·  Etapová cykloturistika s lehkou výbavou od hotelu k hotelu ·  Golanské výšiny a Galilejské jezero ·  Podél Jordánu do Jericha, Betlém, Jeruzalém  ·  Koupání v Mrtvém moři a výstup na Masadu
Další zájezdy EXOTIKA naleznete ZDE

EXOTIKA na kole

Jedoucí ještě v roce 2012 (některé  z nich už mají i termín na rok 2013:

IZRAEL A PALESTINA NA KOLE

·  Etapová cykloturistika s lehkou výbavou od hotelu k hotelu

·  Golanské výšiny a Galilejské jezero

·  Podél Jordánu do Jericha, Betlém, Jeruzalém 

·  Koupání v Mrtvém moři a výstup na Masadu 

Náš ojedinělý cyklistický projekt nám umožní seznámit se s touto kulturně i přírodně nesmírně bohatou a zároveň rozporuplnou zemí v plné šíři. Přestože během trasy uvidíme mnoho z "povinných" památek, cestování na kole nám umožní zhlédnout i místa, kterým se klasické zájezdy vyhýbají. Na kole se můžeme bez problémů pohybovat mezi izraelskými i palestinskými územími a na místě se přesvědčit, že ti i oni jsou pohostinní a příjemní lidé, jen mezi sebou se nějak nemohou dohodnout.
Přestože s námi zejména z praktických důvodů nepojede doprovodné vozidlo, povezeme si na kole jen minimum věcí; noclehy budeme mít zajištěné pod střechou, jídlo a vodu si koupíme po cestě, a tak na nosiči povezeme opravdu jen pár kousků oblečení a foťák.
Náš itinerář v maximální míře využívá vedlejších silnic, ale některé etapy nelze vést jinak než po hlavních. Naštěstí jsou vybavené širokými krajnicemi a místní řidiči se chovají ohleduplně.
Celou trasu dobře známe, vyhrazujeme si však její operativní změny podle aktuální bezpečnostní situace a průchodnosti hranic mezi Izraelem a Palestinskými autonomními územími.

1. Půlnoční let do Tel Avivu, přesun vlakem to Nahariye a zahřívací etapa do ortodoxního židovského města Safed - jednoho ze čtyř nejposvátnějších židovských měst proslaveného studiem kabaly (57 km/převýšení 1500 m, závěr lze zkrátit hotelovým mikrobusem).
2. Dopoledne prohlídka Safedu (umělecká čtvrť, čtvrť sefardských a aškenázských Židů); odpoledne do Kirjat Šmona, nejsevernějšího izraelského města (50 km/400 m).
3. Od pramenů Jordánu vzhůru na Golanské výšiny; muzeum jomkipurské války; krajinou sadů a vinic do Katsrinu (50 km/900 m).
4. Kolem Galilejského jezera: Kafarnaum (rodiště Sv. Petra), Tabga (místo zázraku zmnožení ryb a chleba), Hora Zázraků (nejslavnější Ježíšovo kázání); Tiberias - večerní život v letovisku na břehu jezera (48 km/500 m).
5. Yardenit (nejslavnější místo křtu, v místě, kde Jordán vytéká z Galilejského jezera) a dále podél Jordánu mezi sady citrusů do Beit Shean; prohlídka antického města, jednoho z pověstné Dekapolis - Desetiměstí (40 km/400 m).
6. Po západním břehu Jordánu přes palestinská území do Jericha; exkurze do života palestinských pastevců a kočovníků v kontrastu s „opevněnými" izraelskými osadami (93 km/700 m).
7. Jericho - nejstarší a nejníže položené město světa; podél Mrtvého moře do Kumránu (místo nalezení známých kumránských svitků); Ejn Gedi (NP s damany a kozorožci, koupání v Mrtvém moři); nocleh pod Masadou (78 km/730 m).
8. Masada - ranní pěší výstup na přírodní pevnost a prohlídka Herodova paláce; rozloučení s Mrtvým mořem a stoupání do Aradu - kosmopolitního židovského města (53 km/1500 m).
9. Náhorní planinou na palestinská území a biblickou krajinou do svatého města Hebronu; hrobka praotce Abrahama, jeho ženy Sáry a dalších členů jejich rodiny - napůl mešita a napůl synagoga; návštěva obou částí rozděleného města (60 km/1050 m).
10. Herodion - letní palác krále Heroda Velikého; krajem olivovníků do Betléma (chrám Zrození Páně); večer u bran Jeruzaléma (54 km/830 m).
11. - 12. Jeruzalém - dva dny ve svatém městě všech tří náboženství; prohlídka památek i nahlédnutí do současného života jeho obyvatel; Staré město i rušný večer na ulici Ben Jehuda; pro nenasytné cyklisty půldenní výlet borovými lesy s vyhlídkami na město.
13. Transfer do Tel Avivu; odlet do Prahy dle aktuálního leteckého spojení.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

21-241-201
21241201

18. 4. - 1. 5.

28 900

 

21-241-203
21241203

18. - 30. 10.

28 900

 

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha-Tel Aviv-Praha, transfery, ubytování, potřebné mapy, informační materiály, výškové profily a souřadnice GPS.
Ubytování: v hostelech ve 2-4lůžkových pokojích (12x).
Stravování: individuální, snídaně a večeře budou v místech noclehu, přes den si koupíme svačinu v obchodě nebo u benzinové pumpy. Ceny potravin jsou asi 2x vyšší než v Česku.
Náročnost: denní etapy jsou zvládnutelné pro průměrného cyklistu, kterému nevadí poněkud vyšší teploty, zejména u Mrtvého moře.
Povrch a profil: celá trasa vede po asfaltu, proto doporučujeme trekingové kolo.
Nástupní místa: Praha, Tel Aviv.


VIETNAM NA KOLE                                            

VELKÝ OKRUH JIŽNÍ ČÁSTÍ ZEMĚ

·  Etapová cykloturistika s doprovodným minibusem

·  Ubytování v hotelech

·  Saigon (Ho Či Minovo město)

·  Deštný prales, Jižní vysočina, horská jezera

·  Jihočínské moře, písečné duny, pláže

Rádi bychom vám představili ze sedla kola Vietnam jako zemi s obrovským turistickým potenciálem, který v sobě skrývá, a kvůli němuž je často nazýván "novým Thajskem". Projeďte s námi trasu v jižní části země, dříve než bude objevena turisty z jiných zemí. Zavede nás nejen ke krásám pobřeží Jihočínského moře, ale i do odlehlejších oblastí hor s bujnou vegetací. I etapy vedené zemědělskou krajinou však patří neoddělitelně k poznání obyvatel, jejich zvyků a kultury. Rýžová políčka a místní farmáře budeme potkávat úplně všude na trase, malebné panorama dokreslují sněhobílé volavky a vodní buvoli.
Projedeme ucelený cyklistický okruh, ulehčený občasnými přejezdy busem, proložený volnými dny s volitelným programem. Po celé trase nás bude doprovázet minibus vezoucí zavazadla, pojedeme tedy nalehko po převážně vyasfaltovaných cestách.

1. - 2. Odlet z Prahy, přílet do Saigonu, sestavení kol, večer ve městě.
3. Rovinatým terénem, zemědělskou venkovskou krajinou do NP Cat Tien (34 km).
4. NP Cat Tien - nejrozsáhlejší rezervace deštných lesů v jižním Vietnamu (32 km na kole, 10 km pěšky, rovina).
5. Stoupání do hor Jižní vysočiny, vodopády Dam Ri, kávové a čajové plantáže (46 km/600 m).
6. Kopcovitou krajinou Jižní vysočiny přes vesnice pěstitelů kávy i původních horských etnik až ke kambodžským hranicím; hustě zalesněné svahy a plantáže kávovníků (60-90 km/převýšení 1000-1600 m).
7. Mohutné vodopády Dray Sap na řece Dak Krong; rovinatou krajinou v blízkosti řeky se zastávkami ve vesnicích původních etnik. Nocleh u jezera Lak Min v blízkosti NP Yok Don (70 km/450 m); nejsevernější bod cesty na 13. rovnoběžce.
8. Dopoledne u jezera Lak Min nebo v jeho okolí; fakultativně jízda na slonech (oblast patřila k tradičním lovištím divoké zvěře a pokrývají ji rozsáhlé lesy); odpoledne přejezd zpět do Jižní vysočiny a na kolech dojezd k horskému jezeru Lak (25 km/300 m).
9. Volný den u jezera Lak: cyklistika v okolí k malebné soutěsce Dak Phoi a do vesnice Jang Lah (25 km); fakultativně jízda na slonech nebo lodičkou.
10. Na kole (60 km) nebo pěším trekem džunglí (15 km) do Nam Kao Nature Reserve; společný nocleh v longhouse - původním obydlí místních menšin.
11. Horskou silnicí s dalekými výhledy, přes sedlo 1500 m, na dohled nejvyšším vrcholům Jižní vysočiny (60-90 km/1000-1600 m); dojezd do Dalatu.
12. Volný den v Dalatu (1480 m); známé středisko na břehu jezera, obklopené horami, centrum s obrovskou tržnicí a množstvím restaurací; možnosti pěší turistiky, oblast výroby vína.
13. Rozloučení s horami, 20kilometrový sjezd do údolí řeky Cai, unikátní věž Poklong z doby starobylé říše Čampa (95 km/500 m); dojezd k moři, nocleh u pláží Ninh Chu.
14. - 15. Odpočinkově směrem na jih do Ca Na: mezi dunami do turisticky zcela nedotčené rybářské vesnice Son Hai (55-70 km); volný den - ideální příležitost ke koupání, potápění a šnorchlování (pouze v případě příznivého počasí).
16. Podél Jihočínského moře krajinou "saharských" písečných dun do Mui Né, pobřežní chráněná oblast Ta Kon Nature Reserve (60-100 km/400-500 m).
17. Volný den na místě s koupáním, cyklistika k hoře Ta Cú s největší vietnamskou sochou Buddhy (50 km).
18. Stále dál podél moře kolem majáku na mysu Ke Ga, rybářské město La Gi s neuvěřitelnou flotilou plavidel všech možných tvarů, barev a velikostí (77 km).
19. Přírodní rezervací Binh Chau do Long Hai obklopeného mořem a horami (55 km). Konec cyklistiky.
20. Dojezd do Saigonu busem nebo lodí, delta řeky Saigon, různé varianty programu.
21. Volný den v Saigonu nebo fakultativní výlet do delty Mekongu (30 USD): pověstné plovoucí trhy, projížďka lodí hlavními i vedlejšími plavebními cestami, poznávání života v deltě.
22. - 23. Saigon - volný den: individuální prohlídka čtvrtí s koloniální architekturou, návštěva muzea vietnamsko-americké války, nákupy; noční let do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

21-370-202
21370202

27. 10. - 18. 11.

58 700

 

21-370-301
21370301

23. 3. - 14. 4. 2013

58 700

 

 

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha-Saigon-Praha, doprava, ubytování, snídaně, informační materiály a kopie barevných map, vstupné do NP a rezervací.
V ceně nezahrnuto (platí se na místě): vietnamské vízum - 25 USD (na letišti v Saigonu), poplatek na letišti Praha Ruzyně za odbavení kola - 250 Kč.
Letenky: Uvedená cena zájezdu odpovídá letence se společností Vietnam Airlines, která má váhový limit 40 kg a kolo vezme bez příplatku; v případě letu s jinou společností je třeba respektovat její tarify za přepravu kol.
Doprava: transfery, doprovodný bus po celou dobu cesty na kolech.
Ubytování: turistické hotely a bungalovy v rezortech (2lůžkové pokoje), 1x společný nocleh v tradičním longhouse.
Stravování: v ceně jsou snídaně a dále 1x oběd formou pikniku a 1x večeře, ostatní stravování bez problémů z mimořádně bohatých místních zdrojů, běžné jsou i plody moře a ryby.
Náročnost: Denní dávky kilometrů ani převýšení nejsou nijak velké, ale pohybovat se budeme v horkém a vlhkém podnebí. Trasa ujetá na kolech činí přibližně 800 km, ale některé etapy plánované s dojetím v busu lze absolvovat na kolech celé (dalších cca 200 km). Všechny věci poveze bus. Celá trasa se dá dobře absolvovat i na trekovém kole.
Povrch a profil: převážně asfalt různé kvality, cca 80 km po cestách a silnicích s jiným povrchem, může být i bláto; v horách občas i větší převýšení, pobřeží má rovinatý až zvlněný charakter.

 

KUBA NA KOLE                                               

VYLEPŠENÝ PRODLOUŽENÝ PROGRAM

·  Etapová cykloturistika s doprovodným minibusem

·  Večery s podmanivou kubánskou hudbou

·  Santiago, Trinidad, Havana - architektonické skvosty

·  Šest památek UNESCO 

Zveme vás na největší karibský ostrov pohupující se v nakažlivém rytmu samby, který kráčel dějinami vždy svou vlastní cestou. Chcete-li ještě zažít tu neopakovatelnou atmosféru vznášející se v neskutečných kulisách, je nejvyšší čas vyrazit na cestu. Čekají nás písečné pláže lemované královskými palmami, silničky v divokých horách, tabáková políčka mezi vápencovými homolemi, deštné lesy s utajenými vodopády a jeskyněmi, americké bouráky, které jinde už dávno skončily na vrakovišti nebo v muzeu. Půvabně omšelé koloniální paláce, hypnotizující noční život, karibský rum, snědé mulatky i usměvaví vesničané, díky tomu všemu na Kubu jen tak nezapomenete.
Jedná se o zájezd se středně náročnou cykloturistikou, pomocí které ideálně vychutnáme nejatraktivnější oblasti ostrova - některé hvězdicově, jiné etapově. Základní trasy vedou převážně po asfaltových silnicích různé kvality, ale vždy s téměř nulovým provozem. Celou trasu absolvujeme nalehko s podporou doprovodného autobusu.

1. - 2. Letecky Praha - Santiago de Cuba; hlavní město kubánské hudby, prohlídka historického centra, nejstarší dům Kuby z r. 1522, kasárna Moncada, pirátská pevnost San Pedro de la Roca UNESCO.
3. - 5. Přesun na severní pobřeží přes horskou oblast Sierra del Cristal až k odlehlému ostrůvku Cayo Saetía, kde si budete připadat spíš jako na africkém safari. Podél zalesněných svahů unikátního národního parku Alejandra Humboldta do Baracoa.
6. Baracoa - nejstarší koloniální přímořské městečko z r. 1512 s bohatým kulturním životem a mimořádně malebným okolím, projížďka pralesem a koupání pod vodopádem pod magickou stolovou horou El Yunque, panenské pláže a kakaové plantáže, večery plné kubánské hudby a rumu, koupání v Atlantiku.
7. V sedle po legendární horské silnici La Farola, odpočinek na plážích Karibského moře, Guantánamo.
8. - 9. Dvoudenní cyklistické putování podél romantického pobřeží s tříštícím se příbojem a strmými svahy divokého pohoří Sierra Maestra, pod Pico Turquino- nejvyšší kubánský vrchol, odpolední přejezd do města Manzanillo.
10. Přesun autobusem přes Camagüey s historickým jádrem připomínajícím arabské bludiště, unikátní věž na plantáži Manzana Iznaga do centrální části ostrova do proslulého Trinidadu.
11. Trinidad a okolí - nejkrásnější koloniální město s množstvím památek a muzeí, koupání na pláži Ancón s bílým pískem.
12. - 14. Přesun na západ přes Zátoku sviní a krokodýlí farmu do pohoří Cordillera de Guaniguanico a údolí Viňales - 2 dny cyklistiky v pohádkové krajině kuželového krasu (světové centrum pěstování tabáku a výroby nejlepších doutníků), návštěva jeskyně Los Portales - velitelského stanoviště Che Guevary; koupání v teplých vodách Mexického zálivu.
15. - 17. Havana : hlavní město Karibiku nabité elektrizující atmosférou, koloniální paláce, chrámy a pevnosti, Capitolio, továrna na doutníky, Muzeum rumu, všudypřítomné pomníky kubánských revolucí, Floridita - oblíbený bar Ernesta Hemingwaye a kolébka nápoje "daiquirí", večerní proslulá promenáda Malecón; letecky Havana - Praha.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

21-761-203
21779761203

17. 11. - 3. 12. 2013

1

 

21-761-203
21761203

18. 11. - 4. 12.

57 900

 

21-761-301
21761301

10. - 26. 2. 2013

57 900

 

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha-Santiago de Cuba / Havana-Praha ve výši 23 000 Kč, doprava pronajatým autobusem (kola umístíme do zadní části busu), ubytování, potřebné mapy, informační materiály.
Služby za příplatek: kubánské vízum - 850 Kč.
V ceně nezahrnuto (platí se na místě): fakultativní programy, vstupné, odletová taxa (asi 25 EUR), letecký transport kola.
Ubytování: 3x hotel, 10x v soukromí (často značně originálním) se sprchou a WC, 2x v campismech (rekreační zařízení - vybavené bungalovy).
Stravování: individuálně - možnost snídaně nebo polopenze u hostitelské rodiny, bistra, restaurace i skromně zásobené obchody.
Náročnost: denní délka etap 50-90 km, celkem asi 600 km, teplé tropické klima.
Průvodce: podzimní termín Martin Kolář - spoluautor zájezdu a specialista na cyklistiku i na Kubu.
Povrch a profil: převážně asfalt, rovinaté úseky se budou střídat i s kopcovitým terénem.

 Pořadatelem těchto zájezdů je Ck Adventura. 
 
Archiv aktualit
 
   

Poradíme Vám, jak ušetřit za vytápění i energie, jak využívat solární energii a úsporné zdroje světla a vody.