Zahrajte si s námi lední metanou!

16.01.2018 - Na lyžařských zájezdech CK TRIP je oblíbený i program po lyžování (louče, sáně, Therme Amadé). Jako novinku u zájezdů do Ski Amadé zařazujeme lední metanou (výuka, turnaj, svařáček). Pro zájemce přinášíme pravidla hry a něco z historie tohoto sportu. Více informací o této aktivitě naleznete ZDE

Zahrajte si s námi lední metanou!

Lední metaná - Eisstockschiessen

Lední metaná, německy Eisstockschiessen, je sportem s dlouhou historií. V metané jde o zacílené metání kotouče po hladké ploše – v zimě po ledu, jindy po asfaltu. Hrací náčiní (tzv. kotouč) je vytvořeno z dřevěného držadla ve tvaru rukojeti montované uprostřed v dřevěném kotouči, váží 4,80 – 5,70 kg. Lední metanou lze hrát jako soutěž jednotlivců, kteří míří na cíl, nebo jako soutěž družstev.
V Bavorsku a Rakousku je lední metaná populárním sportem, ale i zábavou ve dne, ale i za umělého osvětlení, u které nechybí např. svařené víno.

Slovo metaná je odvozeno od slova házet/metat, nikoliv zametat. Na rozdíl od dnes už známějšího curlingu se hraje jiným nářadím (na curling se používá 18 kg těžký kámen ze skotského granitu) a nehraje se na pevný kruhový terč, ale na terč pohyblivý. Tímto terčem hry je gumový kroužek o průměru 12 cm a cílové pole není kruhové, ale obdélníkové o rozměru 3 x 6 metrů a jeho přední strana je vzdálena cca 25 m od odhodového místa, které je na ledě určeno položením kovové opěrné stupačky nebo na asfaltu je na určeném místě nakreslen bod odhodu. V soutěži družstev je úkolem či cílem čtyřčlenného družstva umístit kotouče svého družstva pokud možno co nejblíže gumovému kroužku, jehož výchozí poloha je ve středu cílového pole. Během hry se však může kroužek přemístit herním zásahem ze středu pole do kteréhokoliv jeho místa a je dále i na změněném místě stále středem - terčem hry. Až ve chvíli, kdy cílové pole opustí, postaví se na bok, nebo skončí hrací otáčka, vrací se do jeho středu. Kotouče soupeře se mohou poporážet nebo z pole vyrážet, kotouče vlastního družstva se mohou v poli k jeho středu přirážet a vyžadují-li to okolnosti, tak i dovoleným způsobem pohybovat terčem-kroužkem.
Jde tedy o získání co nejvýhodnějších pozic pro kotouče vlastního družstva. Po odhození všech kotoučů obou družstev se vyhodnotí a oboduje postavení kotoučů v poli s tím, že nejlépe umístěný kotouč od kroužku dostává 3 body a každý další po dvou bodech, což znamená, že maximální bodový zisk v jedné otáčce může být až 9 bodů. Podmínkou ale je, že tyto body může družstvo získat pouze tehdy, není-li pořadí kotoučů přerušeno kotoučem soupeře.

 

Z historie lední metané

Historie lední metané nás vede do Skandinávie 13. století a byla v této době lidovým sportem. Hrálo se na zamrzlých vodních nádržích, na jezerech, říčních přehradách a kanálech. První obrázky, které ji ukazují, pocházejí z 16. století z Nizozemska. V druhé polovině 19. století se začala rozvíjet ve dvou směrech. V anglosaských zemích se hrál curling, hra, která měla trochu jiná pravidla, a v alpských zemích Eisstockschiessen, lední metaná. Soupeři házeli kotoučem, aby se zastavil co nejblíže šestistěnu, který se nacházel na konci vyznačené ledové dráhy. První svazy a sportovní kluby vznikly na evropském kontinentu koncem 19. století. Lední metaná byla populární také v Krkonoších – na české i polské straně. Odsun původního - německého obyvatelstva – v r. 1945 znamenal konec i této tradici.

Během 4. Zimních olympijských her v roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu v Německu byl ukázkovou disciplínou. Soutěž se konala 9.-10. února 1936 na nedalekém jezeru Riesser, byla slavnostně zahájena předsedou Organizačního výboru olympijských her v Gramisch-Partenkirchenu. Díky tomu, že vstup byl volný, tuto soutěž viděly tisíce diváků. Soutěže se účastnilo52 soupeřů, ale pouze ze tří zemí: Rakousko, Československo a Německo. Soutěže proběhly ve dvou disciplínách - hody na dálku a hody na body. Nejdál hodil Rakušan Grzegorz Edenhauser 154,6 m! Další závodník hodil o 10 m méně a např. devátý již o 50 m méně.

V hodech na cíl zvítězil také Rakušan, Ignacy Reiterer, porazil na body Němce a Čecha. V týmové klasifikaci mužů zvítězil tým Rakouska, z tyrolského Zillertalu, přesně z malého města Fügen u Mayerhofen. Vítězové získali zlaté olympijské medaile, které – spolu s tehdy používanými kotouči – jsou dodnes vystavené v regionálním muzeu ve Fügenu.

První Mistrovství Evropy se konalo v roce 1951 rovněž v Garmisch-Partenkirchenu a první Mistrovství světa ve Frankfurtu nad Mohanem v r. 1983. Jako ukázková disciplína se lední metaná objevila ještě na OH v Innsbrucku v roce 1964, ale jako regulérní olympijskou disciplínu se jí prosadit nepodařilo.

 

 

 
 
Archiv aktualit
 
   

ERVE design - vizualizace a animace pro interiér, exteriér, sportovní a kulturní akce