Pozvánka Ireny Špringlové – majitelky CK TRIP – na kolech Pohodově kolem západního Dachsteinu

Pozvánka Ireny Špringlové – majitelky CK TRIP – na kolech Pohodově kolem západního Dachsteinu

"Fascinuje mě kontrast rozkvetlých pastvin a dramatické kulisy bledých vápencových masívů Salcburských Dolomit a hradby sousedních Nízkých Taur. Lákají mě nové cesty, po kterých lze bez větší námahy na kole projíždět alpskými údolími i k horským chatám a vychutnávat si majestát hor. Drsnost zdejšího pongauského dialektu je pro mě klíčem k duším zdejších obyvatel. St. Martin am Tennengebirge má v sobě cosi vznešeného a nezkaženého masovým turismem, což je pro člověka vždy dobrá zkušenost."

Do zájezdu Pohodově kolem západního Dachsteinu ZDEPohodově kolem západního Dachsteinu aneb hvězdicově ze St. Martina

Pojeďte se přesvědčit, že po rovině lze Rakouskými Alpami projíždět nejen po známých cyklostezkách podél řek, ale také okolo jezer a horskými údolími. Fascinující kombinace lehkosti jízdy po rovinaté cyklostezce a panoramatu velehor učinila z Tauernské cyklostezky, vedoucí od Krimmelských vodopádů do Salcburku, nejoblíbenější cykloturistickou trasu v Rakousku. Obdobnou pohodu a snad ještě více přírodních zážitků nabízí sousední Enžská cyklostezka. Oblast mezi Nízkými Taurami, Dachsteinem a Solnou komorou je však protkána mnoha dalšími, méně známými stezkami. Vydat se můžeme divukrásným údolím Lammertal podél svislých stěn horského masívu Tennengebirge nebo – stále bez větší námahy - protilehlým údolím Neubachtal tváří v tvář hradbě Salcburských Dolomit s dominantní skalní jehlou Bischofsmütze (Biskupská čepice). Ty, kteří se nechají vylákat po lesních cestách k některé ze zdejších salaší, čeká za vynaloženou námahu odměna v podobě nezapomenutelných panoramat a také občerstvení, které se na chatách nabízí.

V zimě je tento region známý jakožto lyžařská oblast Dachstein-West, spojující 130 kilometry sjezdovek a 70 lanovkami střediska Gosau, Russbach, Abtenau, Annaberg a St. Martin am Tennengebirge. Nároční bikeři mohou touto oblastí projíždět a kochat se výhledy na jezera Solné komory i na hřeben Vysokých a Nízkých Taur. Pohodáři nechť se nechají za výhledy vyvézt lanovkou či naším autobusem – např. na druhou nejrozsáhlejší náhorní planinu Evropy Postalm, kde si vychutnají jízdu po cestách mezi pastvinami a funkčními salašemi a parádní sjezd po zrušené silnici kolem soutěsek, tůní a kaskád.
Z pobytového St. Martina se můžeme vydat po málo známých cestách i po letos nových cyklostezkách do míst, která byste sami sotva objevili, např. atraktivní okruhy mezi Ramsau a Schladmingem v údolí Enns na jižním úbočí mohutného Dachsteinu, nebo můžeme proniknout k desítkám jezer a jezírek Solné komory. Za nejatraktivnější tip považuji obkroužení Hallstattského jezera, na jehož panenském východním břehu byla teprve nedávno otevřena cyklostezka. Příroda i kultura je zde, pod severními stěnami Dachsteinu, vskutku strhující. V roce 1997 vyhlásilo UNESCO oblast kolem hallstattského jezera za světové kulturní dědictví. Podle Hallstattu byla nazvána dějinná epocha - "doba hallstattská", zasahující do 8. - 4. stol. před n.l. Sůl zajišťovala Solné komoře nejenom hospodářský blahobyt, ale také rozkvět kultury a zvyků. Oblast Hallstattu a Dachsteinu se pyšní bohatou kulturou, dlouhou, téměř čtyři a půl tisíciletou minulostí, ojedinělou faunou a flórou a také celou řadou archeologicky významných vykopávek.


Vydejte se s námi na kolech do překrásné krajiny pohodového St. Martina am Tennengebirge a poznáte, že jste ještě vše nepoznali:-)

 

 
 

Archiv cestopisů »

   

© CK TRIP, s.r.o. 2021, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

ABcomp.cz, s.r.o. - již 16 let se sex shop staráme o Vaše problémy s výpočetní technikou.