Wachau: vinice nad Dunajem i opevněné kostely

Wachau: vinice nad Dunajem i opevněné kostely

Jedny z nejmalebnějších scenérií podél dlouhého toku Dunaje se najdou v oblasti Wachau asi 100 kilometrů nad Vídní. Řeka, zde již docela mohutná, tu vytváří hluboké údolí, které uspokojí milovníky krásných výhledů, znalce umění i příznivce vína. K Wachau totiž neodmyslitelně patří stráně pokryté vinicemi, starobylé vesnice s úzkými uličkami a středověkými kostely i hrady na kopcích nad řekou.
Do zájezdu ZDENa okraji Českého masivu
Soutěska Wachau vznikla erozí Dunaje v okraji Českého masivu - velmi staré geologické jednotky, která tvoří valnou část Česka a na jihu výrazně přesahuje do dnešního Rakouska. Našinci tedy budou z tohoto pohledu ve Wachau tak trochu doma a vnímavý návštěvník to pozná i na krajinných tvarech: kopce kolem Wachau jsou spíše oblé a když se vyšvihneme nad údolí, najdeme tu zarovnaný terén podobný třeba středním Čechám.

Starobylé kostely mezi vinicemi

Wachau je krajinou stoprocentně kulturní, člověkem ovlivněnou. Pokud si odmyslíme moderní dopravní linie, tak si toto území do značné míry uchovalo harmonický ráz z období středověku. Nejvýraznější krajinný prvek tu vedle mohutného toku Dunaje tvoří terasovité vinice, které šplhají po stráních stovky metrů vzhůru. Však také raný podzim tu patří k nejatraktivnějším obdobím: „Heuriger" (mladé víno) tu nabízí snad každá restaurace, každý kiosek.

Protože ve středověku probíhaly soutěskou Wachau hlavní dopravní cesty, najdeme na kopcích nad Dunajem řadu hradních zřícenin a někde dokonce i opevněné kostely. Dostat se po svých nahoru na malebnou zříceninu Aggstein dá sice práci, ale odměnou vám bude pohled do soutěsky z téměř ptačí perspektivy. To prohlídka starobylého opevněného kostela ve Weissenkirchenu stojí méně potu, zato jistě zaujme nejen znalce historie. Ke chrámu, jehož základy sahají již do 12. století, se dostanete pouze po strmých krytých schodech skrze hradbu. I obec sama stojí za prohlídku - v úzkých uličkách Weissenkirchenu totiž najdete také jeden z nejlépe dochovaných typických dvorců oblasti, Teissenhoferhof. Na nádvoří s renesančními arkádami si můžete dát něco k snědku, interiéry pak skrývají Muzeum Wachau.

Vězeň Richard Lví srdce
Skoro všichni turisté se zastaví v Dürnsteinu. Místo, proslavené pohlednicovou siluetou zdejšího kláštera s charakteristickou modrou věží, má díky davům návštěvníků poněkud hektickou atmosféru, ale nenechte se odradit. Nádherný interiér klášterního kostela, v dnešní podobě dílo barokního architekta Jakoba Prandtauera z počátku 18. století, stejně jako pohled z klášterní terasy na Dunaj stojí za námahu, kterou budete muset vynaložit, abyste se prodrali davy turistů.

Pokud chcete v Dürnsteinu alespoň trochu uniknout masám, vydejte se na dvacetiminutový výšlap po kamenité stezce vzhůru ke zříceninám hradu. Tady byl v letech 1192-1193 vězněn anglický král Richard Lví srdce. Podle legendy tenkrát věrný pěvec Blondel hledal svého krále a při putování od hradu k hradu vždy zpíval panovníkovu oblíbenou píseň; právě z žaláře na hradě Dürnstein se konečně ozval králův hlas, který pokračoval druhou slokou písně. Z části výkupného, které požadoval rod Kuenringerů za propuštění Richarda, měla být vystavěna obec Dürnstein.

Tolik spojka mezi Dürnsteinem a velkými evropskými dějinami. Existuje ale i překvapivě přímá historická návaznost mezi touto obcí a Čechami - augustiniánští mniši, kteří kolem roku 1410 začali budovat zdejší klášter, sem totiž byli povoláni z Wittingau, tedy dnešní Třeboně v jižních Čechách.

Mezi klášterem a „městem hořčice"
Začátek a konec Wachau vymezují dvě historicky velmi důležitá místa: Melk, jehož klášter se řadí k evropsky významným klenotům baroka, a město Kremže (Krems an der Donau), která zdaleka není proslulá jen jako místo, kde vymysleli známou hořčici. Jde o jedno z nejstarších rakouských měst, které v roce 1995 slavilo milénium.

Žlutobílá fasáda kláštera v Melku, posazená na terase asi 50 metrů nad Dunajem, je vidět na míle daleko. Perlou komplexu je klášterní kostel, v dnešní podobě dílo vrcholného baroka. Pokud si budete chtít odpočinout od expresivních barokních tvarů, můžete relaxovat u šálku kávy v klášterní zahradě.

Perla Dunaje
Wachau je pro nás nejbližší vinařská oblast světového významu. Z Prahy je to 250 km, autem sem dojedete za čtyři hodiny. Se svými hrady, zámky, kostelíky, vesničkami a strmými svahy lemujícími Dunaj je Wachau nejmalebnější rakouskou vinařskou oblastí. Má ideální mikroklima pro pěstování vinné révy.
Hladina Dunaje odráží sluneční paprsky jako gigantické zrcadlo a zvyšuje množství světla, dopadajícího na svahy vinic, což je důležité pro množství přírodního cukru v hroznech. Svahy a terasy, na nichž se vinice rozkládají, jsou skalnaté. Skály se ve slunečním světle rychle rozpálí, za soumraku, nebo když se slunce schová za mraky, fungují jako přírodní vytápění. Teplé větry od východu se střetávají s chladnějším a vlhčím západním prouděním, což vytváří velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami. Všem těmto vlivům vděčí vína z Wachau za svou svěžest a aromatičnost. Podle jejich věhlasu by se mohlo zdát, že se zde vyrábí významná část rakouské produkce vín, vinice ve Wachau se však rozkládají na pouhých 1 400 hektarech z celkové rozlohy 51 000 ha rakouských vinic.
Nejrozšířenějšími a nejproslavenějšími odrůdami jsou Veltlínské zelené a Ryzlink, pěstuje se však i Rulandské bílé, Chardonnay a Muškát žlutý, z modrých odrůd především Zweigeltrebe a Rulandské modré. Ryzlink se pěstuje na jižních a kamenitých polohách, Veltlínské zelené na níže položených vinicích, protože je citlivější na sucho než ryzlink a potřebuje hlubší půdu. Réva se na terasovitých vinicích podél Dunaje pěstuje již od devátého století, Ryzlink od šestnáctého století, Veltlínské zelené až od století dvacátého, tato odrůda totiž dlouho nebyla považována za příliš kvalitní. Dnes se ve Wachau vyrábějí především suchá vína, podíl sladkých vín na celkové výrobě je jen asi jedno procento. Vinice ve Wachau jsou skoro vždy rozděleny mezi více vlastníků, z nichž každému patří poměrně malá parcela. Na některých vinicích ve Wachau se od roku 1978 používá kapénková závlaha, řada vinařů však tvrdí, že ji vůbec nevyužívají.
Za péči, která je věnována zachování přírodních krás, bylo Wachau v roce 2000 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Návštěvníkům nabízí spoustu zajímavostí.
Kodex Wachau - ve 13.století Leuthold I. Kuenring nazval tuto část údolí Dunaje Vinea Wachau Nobilis Districtus. Vinaři z Wachau dali tomuto starému odkazu novou náplň : v roce 1983 založili regionální sdružení se stejným názvem, v němž je dnes organizováno devadesát procent vinařů oblasti. Toto sdružení vytvořilo jeden z nejpřísnějších systémů klasifikace vín na světě, zohledňující mimořádné klimatické a geologické podmínky oblasti. Smí ho používat pouze členové sdružení. Ve Wachau se rozlišují tři kategorie vín dle jakosti : Steinfeder, Federspiel a Smaragd. Šest nejpodstatnějších pilířů „Kodex Wachau" jsou :
• Nejpřísnější princip původu - veškeré víno pochází z regionu Wachau, produkuje se výhradně v kategoriích Steifeder, Federspiel, Smaragd a musí se plnit do lahví v oblasti Wachau.
• Žádné úpravy vína - vinaři z oblasti Wachau odmítají jakékoliv upravování vína. To znamená, že potenciál sklizně hroznů a z něho odvozený obsah cukru v hroznech je v daném roce jediným určujícím momentem pro kvalitu vína. Z toho také vyplývá kategorizace vín z Wachau.
• Žádná koncentrace - vinaři z oblasti Wachau odmítají jakékoliv změny přirozené struktury a složení hroznů, moštu či vína a tyto nesmí být měněny technickými prostředky (vakuová destilace, kryoextrakce apod.).
• Žádné dochucování - nepoužívá se jakékoliv dochucování vín, tzn. že odmítají veškeré změny přirozené struktury aroma vín - povoleno je však umístění vína v barriqueových sudech.
• Žádná frakcionace(o¬zařování) - odmítání rozkládání vína na jednotlivé části a jeho svévolné spojování (odstřeďovací sudy), tyto metody byly EU povoleny pro vína pocházející z Jižní Ameriky umístěná na trhu v EU, vinaři z Wachau považují tuto techniku za nepřirozenou, zrazující přírodu a samozřejmě ji odmítají.
• Výlučně příroda - odmítání jakékoliv manipulace s vínem, které umožňuje moderní vinařství a preference výhradně přírodních postupů.
Jakostní třídy ve Wachau
Klasifikace vín ve Wachau je daleko přísnější než určuje rakouský vinařský zákon a je tomu proto, že se na tomto dohodli sami pěstitelé, neboť jejich vína výrazně kvalitou převyšují nároky, jaké by jejich zákonnému označení stačily. Vinea Wachau Nobilis Districtus je ochranný svaz vinařů oblasti Wachau, který vznikl roku 1983, aby povznesl kulturu vína Wachau a označil sortiment, kvalitu a zajistil tak ochrannou pečeť kontrolované úrovně vín.
Steinfeder - Tráva s úzkými stébly, která roste na zdejších kamenitých půdách, dala jméno této jakostní kategorii. Jemné ovocné aroma a bohatost při obsahu alkoholu do 11,5 % z něho činí lehké, svěží víno, ideálního průvodce k předkrmům, studeným bufetům, víno na párty a také klasické „letní víno". Cukernatost moštu je 15 - 17°KMW.
Federspiel - Sokol symbolizuje eleganci vín této kategorie, jméno bylo převzato z oblíbeného sportu šlechty ve Wachau - sokolnictví. Vína označená touto kategorií se hodí k mnohým příležitostem, spojují v sobě eleganci a svěžest vín kategorie Steinfeder a hluboké ovocné tóny kategorie Smaragd. Středně těžká vína. Jedná se výhradně o vína suchá, která jsou vyráběna pouze v příznivých letech a z révy těch nejlepších poloh. Osvěžující ovocná chuť a elegance je ideální k masovým a rybím pokrmům. Obsah alkoholu je 11,5 - 12,5 % a cukernatost moštu minimálně 17°KMW.
Smaragd - Nádherná smaragdová ještěrka, která se sluní na prastarých terasovitých vinicích se stala patronkou této kategorie. Špičkové, suché, husté, komplexní víno s typickou wachauskou finesou, obsahující minimálně 12,5 % alkoholu. Víno s velkým potenciálem pro archivaci. Vyspělý Smaragd se velmi dobře snáší s komplexními pokrmy. Vzácné víno pro velký požitek, které je vyráběno jen v příznivých letech a musí být prokvašeno až do klidového stavu. Cukernatost moštu je minimálně 18,5°KMW. Polosladká a sladká vína nesmí nést označení Smaragd.
KMW - stupnice pro měření cukru v kg ve 100 kg moštu.(Rakousko, stupně Klosterneuburské).
ČMN - český normalizovaný moštoměr, jednotka cukernatosti, kg cukru ve 100 l moštu při 15°C (ČR).
Tafelwein - stolní víno, min. 10,6°KMW
Landwein - zemské víno, min. 14°KMW
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) - jakostní víno, min.15°KMW
Oualitätswein mit Prädikat (QmP) - přívlastková
Kabinett - kabinet, min.17°KMW
Spätlese - pozdní sběr, min.19°KMW
Auslese - výběr z hroznů, min.21°KMW, botrytida
Beerenauslese - výběr z bobulí, min.25°KMW, botrytida
Trockenbeerenau¬slese - výběr ze suchých bobulí, min.30°KMW, botrytida
Strohwein - slámové víno, min.25°KMW, botrytida
Eiswein - ledové víno, min.25°KMW, botrytida
Ausbruch - speciální výběr z bobulí, min.27°KMW, botrytida
Rozdělení dle zbytkového cukru:
Trocken (suché) - do 9 g/l zbytkového cukru a nejméně o 2 g/l kyseliny méně něž cukru
Halbtrocken (polosuché) - do 12 g/l zbytkového cukru
Lieblich (polosladké) - do 45 g/l zbytkového cukru
Süss (sladké) - přes 45 g/l zbytkového cukru
Jakostní (Qualitätswein)- předpoklady:
Musí pocházet z jednoho vinařského kraje, z odrůdy, která je úředně povolena, bez přidaného moštu a dalších složek, harmonická a bezchybná, typická pro danou odrůdu. U této kategorie vín najdeme také doklad o úřední zkoušce vína (s údajem o čísle zkoušky). Jakostní vína mají obvykle mezi 15°a 19°KMW. Mezi jakostní vína je také podle rakouského vinařského zákona (na rozdíl od zákona německého) zařazováno víno kabinetní, vzniklé z moštů kolem 19-21°KMW. V Rakousku mají kabinetní vína podobný charakter a mají sklon k trpkosti. Podle pravidel v ČR patří kabinetní vína také již mezi přívlastková.
Přívlastková (Prädikatswein)- předpoklady:
Nejkvalitnější, vyráběna z nejlepších surovin, mají nejvyšší obsah alkoholu i neprokvašeného přírodního cukru (doslazování řepným i hroznovým cukrem je zakázáno) a jejich výroba podléhá přísným pravidlům a je důsledně kontrolována. Na etiketě musí být uveden ročník.
Kulturní krajina Wachau
Zápis na seznam UNESCO: 2000
Hlavní důvod ochrany: harmonicky dochované území středověkého charakteru, vynikající příklad poříční krajiny v hlubokém údolí.
Doprava: Z Prahy dojedete do Melku autem asi za 4 hodiny (přes České Budějovice a Mauthausen), z Brna do Křemže za necelé dvě hodiny. Po obou březích soutěsky vedou silnice a také vzorně vybudované cyklostezky. Kolo je ve Wachau ideálním dopravním prostředkem. Pozor, mezi Kremží a Melkem není žádný most, jen několik přívozů.
Čas na prohlídku: pokud ve Wachau strávíte celý víkend, určitě se nebudete nudit.
Památky UNESCO v okolí: historické centrum Vídně (zapsáno 2001) a zámek Schönbrunn, též ve Vídni (1996)
Autor: Vít Štěpánek

 
 

Archiv cestopisů »

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies