Za bílou krásou ledovců: Ortler

Za bílou krásou ledovců: Ortler

ORTLER/ORTLES - KRÁL NÁRODNÍHO PARKU STILFSERJOCH/STELVIO

Příkré, ledem pokryté stěny, jejich třpyt a majestátně působící krása, vznešenost horských tvarů, ale také hrdá atmosféra jedinečnosti a nedostupnosti ledového království této horské skupiny jsou pocity, kterým se člověk při pohledu na "krále" Ortlera/Ortlese neubrání.Fascinující horský útvar, se svými 3905 metry nejvyšší hory někdejší Rakousko-Uherské monarchie, leží na severu Itálie jako součást Jižních Tyrol, nedaleko hranic s Rakouskem a se Švýcarskem Více než sto ledovců pokrývá 75 km dlouhé a 35 km široké území, které svému názvu vděčí svému nejvyššími vrcholu Ortleru, neboli italsky Ortlesu. Skupina Ortler/Ortles tvoří přechod od Východních k Západním Alpám. Je nejvyšším masívem na východ od švýcarských hranic. Díky své velkorysé členitosti snese hrdé srovnání se Švýcarskými a Francouzskými Alpami, které přípomíná rozsáhlými sněhovými poli, tvarem i výškou vrcholů. Vždyť celých třicet vrcholů skupiny měří více než 3000 metrů, patnáct jich překonává výšku 3500 metrů a většina zbývajících se tyčí do 2800 až 3000 metrů. Nejvýznamnějšími horskými giganty této skupiny jsou Ortler (3905 m), Konig-Spitze (3851 m), M. Zebrú (3725 m), Trafoier Eiswand (3563 m) a Thurwiesenspitze (3652 m).

V této oblasti, dříve než byla objevena horolezci a turisty, docházelo v důsledku politicko-mocenských zájmů Rakouska a Itálie (dříve Tyrol a Lombardie) k vojenským střetům. V době první světové války zde probíhala nejzápadnější část fronty mezi Rakouskem a Itálií. Jako jeden z důsledků první světové války bylo připojení Jižních Tyrol a tím i Orteru/Ortlesu roku 1919 Itálii. Dodnes se tu člověk setkává s prolínáním obyvatelstva italského, tyrolského a německého. Mnoho vrcholů a sedel hlavního hřebene nese dvojjazyčné názvy. Německy se stále hovoří v údolí Ultental, Vinschgau, Martelltal, Lasstal, Trafoital a Suldental. Hlavním centrem italsky mluvícího obyvatelstva je Bormio, údolí Val di Sole, včetně sedla Passo Tonale, Val Rabi, Val Vermiglio, okolí lázní Santa Catarina. Oba jazyky jsou úředně uznávány.
Oblast byla poprvé zachycena na mapě slavného tyrolského kartografa Petra Anicha v roce 1770. Prvovýstup na nejvyššího bod masívu se za podpory arcivévody Johanna, milovníka hor, v roce 1804 podařil lovci kamzíků Josefu Pichlerovi ze St. Leonhard, který dobyl vrchol nezaledněnou cestou přes "Hintere Wandl´n". Tak byla zahájena vlna pokusů o výstup mezi věhlasnými i málo známými horolezci. Ruku v ruce s tímto trendem, ale hlavně po založení Alpských spolků (Rakouského v r. 1862 a Německého v r. 1869), začaly vznikat horské chaty, které výstupy zpříjemňovaly, či dokonce činily vůbec možnými.Již rok po prvovýstupu byla postavena malá chata na Pichlerově trase. Po slavném polárním badateli, horolezci a kartografovi Juliu von Payerovi, Němci českého původu, jednom z prvních pokořitelů Ortleru/Ortlesu, je nazvána chata Payerhutte, od které dnes vede výstup normální cestou přes Tabarettgrat a bivak Lombardi po mohutně zaledněné severní straně. Dalším objevitelem této skupiny byl Backmann, kterému se jako vůbec prvnímu podařil přechod hrany od Trafoier Eiswand k vrcholu Thurwieserspitze a tato hrana dodnes nese jeho jméno. Posledním "výstřelkem" v dobývání vrcholu bylo sjetí severní stěny Ortleru/Ortlesu na lyžích K. Jeschkem. Slávu a obdiv si Ortler/Ortles vysloužil díky své bohaté flóře i fauně, a také krásným pramenům a bystřinám. Pro podporu této jedinečné a vzácné přírody byl v roce 1935 zřízen Národní park Stilfserjoch/Stelvio. Zaujímal tehdy plochu 96 000 ha, o kterou se dělily provincie Sondrio, Trento a Bolzano. V roce 1977 byl Národní park rozšířen o dalších 38 000 ha, a sice na území provincií Sondrio a Brescia.
Zvláštní pozornost si zaslouží vegetace nad hranicí 2000 metrů n. m. Milovníci alpské květeny mohou obdivovat četné druhy primulí, různé druhy zvonků a hořců, arniku, protěž, jestřábníky, azalky, různobarevné lišejníky a další rostliny. Příznivými faktory pro existenci této vzácné květeny jevedle vápencového podkladu jižní poloha skupiny. Až do výšky cca. 2300 m rostou jehličnaté stromy, ve výšce do 2500 m navazují horské louky a pastviny, výše se vyskytují již jen kamenité svahy, skály a případně ledovce. Pozoruhodné jsou zdejší bažiny, přičemž jde o zavalená ledovcová jezera, jejichž břehy jsou domovem rostlin, typických pro rašeliniště. V lesích žije srnčí i jelení zvěř (celkem asi 2400 exemplářů), kamzíci (asi 3000), svišti (kolem 6000). Běžně se vyskytují lišky, zajíci, veverky, jezevci. Na slunných stráních lze narazit na hady. Medvěd již vyhynul. Z ptactva zaujmou dravci, především orel skalní." Návštěvníci Národního parku jsou žádáni, aby zůstávali na značených cestách, nepoškozovali vegetaci, ani nezasahovali do životního prostoru zvěře, nesbírali houby, ani minerálie, ani netrhali květiny. Vždyť tato krásná a mnohostranná příroda může se svými úžasnými, kříšťálově čistými potůčky a jezírky a svým ohromujícím světem hor a ledu vnést radost do srdce tolika milovníkům přírody!
 

 
 

Archiv cestopisů »

   

© CK TRIP, s.r.o. 2021, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Prodej a půčovna paddleboardů