Přidat fotografii ze zájezdu

Hvězdicově po Salcbursku a Bavorsku

Stát(y): Rakousko ,Německo

Váš e-mail:
Popis fotografie:
Soubor s fotografií JPG nebo PNG:

Pravidla

Odesláním souhlasím s použitím této fotografie pro propagační potřeby společnosti CK Trip, s.r.o. bez nároku na odměnu. CK Trip, s.r.o. si vyhrazuje právo fotku nepoužít.

   

Jitka Abrahamová - KOMUNIKACE na základě Emoční inteligence