Bohužel nebyl vybrán žádný výherce v soutěži o zájezd 20401 (15.-19.4.)

Soutěžte s námi o slevu 1000 Kč

Vyhrajte slevu 1000 Kč na zájezd CK TRIP!

Vyplňte rezervační formulář soutěžního zájezdu a hned zjistíte zda jste zařazeni do slosování o slevu 1000 Kč na uvedený zájezd.
Soutěžit můžete vždy od pondělí 10.00 h do pátku 12.00 h. Slosování proběhne vždy v pátek odpoledne.
Jméno výherce naleznete na našich webových stránkách vždy následující pondělí na www.ck-trip.cz .

Informace a podmínky soutěže naleznete níže.

Soutěž probíhá vždy od pondělí 10.00 h do pátku 12.00 h.
Soutěže se můžete zúčastnit pouze na webových stránkách CK TRIP www.ck-trip.cz .

* v případě, že se nepřihlásí žádný uchazeč na nabízený zájezd, soutěž s daným zájezdem se bude prodlužovat o další týden

Podmínky soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
 2. Ze soutěže jsou automaticky vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti CK Trip s.r.o. a rovněž také zamětsnanci firem, kteří společnosti CK Trip s.r.o. poskytují IT služby spojené s provozem portálu ck-trip.cz.
 3. Při registraci do soutěže je soutěžící povinen zadat své skutečné jméno, telefonní číslo a e-mail. Slevu v případě výhry lze pak poskytnout pouze této osobě.
 4. Každá osoba se může jednoho soutěžního kola účastnit pouze jednou.
 5. Po registraci automat náhodně rozhodne, zda-li soutěžící postupuje nebo nepostupuje do slosování. Tuto informaci se dozví soutěžící okamžitě.
 6. Z postupujících do slosování automat na konci soutěže opět náhodně vybere vítěze, který bude o své výhře informován na zadaný e-mail při registraci. Součástí e-mailu bude slevový kód, který musí znát při uzavírání objednávky zájezdu, který je předmětem soutěže.
 7. CK Trip s.r.o. si vyhrazuje právo přenesení výhry na jiný zájezd a termín po dohodě s výhercem, pokud dojde ke zrušení zájezdu nebo plného vyčerpání kapacity zájezdu ještě před vyhlášením soutěže.
 8. Výhru lze upltnit vždy pouze jako slevu k určenému zájezdu. Nelze požadovat vyplacení výhry v hotovosti nebo jinak než je uvedeno v těchto podmínkách.
 9. Mechanika soutěže:
  Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění rezervačního formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ck-trip.cz pod označením soutěže. Ve zpětném e-mailu obdrží každý účastník obratem potvrzení o vstupu do slosování, nebo oznámení, že do slosování soutěže nepostupuje. Z postupujících účastníků bude po ukončení soutěže počítačem vylosován 1 výherce slevy 1000 Kč. Výherce bude uveřejněn na webových stránkách CK TRIP a e-mailem kontaktován cestovní kanceláří, kde mu bude sdělen další postup. CK TRIP nenese zodpovědnost za chybné vyplnění formuláře soutěžícím.

Slevu 1000 Kč lze uplatnit pouze na uvedený zájezdu pro 1 osobu (výherce). Slevu nelze kombinovat s žádnými jinými slevami CK TRIP. Zájezd musí být zakoupen pouze u pořadatele dle instrukcí, které výherce od CK TRIP obdrží. Sleva není zaměnitelná za peníze ani převoditelná na jinou osobu. Při zrušení zájezdu výhercem je sleva nevratná a nepřevoditelná na jiný zájezd. Z každé e-mailové adresy lze soutěžit pouze 1x.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18-ti let s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CK TRIP a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem spolupracujících společností, ztrácí na výhru nárok. Stejně tak nárok na výhru zaniká v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou.

CK TRIP s.r.o. si jako pořadatel a provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo celou soutěž z vážných důvodů zrušit.
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK: Zruší-li CK TRIP zájezd, má výherce právo čerpat slevu 1000 Kč na jiný zájezd pořádaný CK TRIP dle vlastního výběru v průběhu sezóny 2013.

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže společnosti CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, Praha 7, 17000, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce (ck-trip@ck-trip.cz) odvolán. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherce na internetu, propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních e-mailů či za jakékoli technické problémy spojené se zasíláním e-mailů.

U přijatých e-mailů je zhotovený záznam obsahující vyplněné údaje, datum a čas přijetí, obsah e-mailu. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.

Výhry, které nebudou čerpány dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatelem soutěže je CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, Praha 7, kontakt ck-trip@ck-trip.cz, telefon 483 312 276.

To add to the confusion, Rolex is thought to have provided Hillary with a reference 6098 white-dialled imitation watches, which Breitling Bentley Replica he reported to be unsuitable as it was too susceptible to glare. Tag Heuer Replica Watches, which was offered for deal with a member of his family, was thought to have been the last replica watch actually worn on the adventure to still have megaroelx.com recently been in private hands Swiss Replica Watches.

Aktuálně neprobíhá žádná soutěž

   

© CK TRIP, s.r.o. 2019, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Eshop zaměřený na prodej postelí, matrací, roštů a doplňků pro zdravý spánek.