Logo

CESTOVNÍ SMLOUVA (PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD)

uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 sb.
cestovní kancelář CK TRIP s.r.o. se sídlem Jana Zajíce 160/34, 170 00 Praha 7
IČO: 284 45759, bankovní spojení: ČSOB Jablonec n.N., č.ú.: 223123542/0300
KONTAKTY: CENTRÁLA CK TRIP: Pražská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:483 312 276, 483 314 298, fax: 483 329 218, e-mail: ck-trip@ck-trip.cz, www. ck-trip.cz
POBOČKY: Praha: Londýnská 61, Praha 2, tel. + fax: 222 521 623, e-mail: praha@ck-trip.cz


VYMEZENÍ ZÁJEZDU
Název zájezdu: Termín:
Číslo rezervace=var. symbol: (nutno pečlivě uvést) Kód zájezdu=spec. symbol:
OBJEDNAVATEL
1 Příjmení a jméno: Rodné číslo:
  Adresa: PSČ:
  Telefon domů: Telefon zaměstnání: Mobil: E-mail:
  Zaměstnání: Nástupní místo: Způsob přednání pokynů: Pojištění Paket TRIP:
OBJEDNAVATEL uzavírá tuto cestovní smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:
2 Příjmení a jméno: Rodné číslo:
  Adresa: PSČ:
  Telefon domů: Telefon zaměstnání: Mobil: E-mail:
  Zaměstnání: Nástupní místo: Způsob přednání pokynů: Pojištění Paket TRIP:
3 Příjmení a jméno: Rodné číslo:
  Adresa: PSČ:
  Telefon domů: Telefon zaměstnání: Mobil: E-mail:
  Zaměstnání: Nástupní místo: Způsob přednání pokynů: Pojištění Paket TRIP:
4 Příjmení a jméno: Rodné číslo:
  Adresa: PSČ:
  Telefon domů: Telefon zaměstnání: Mobil: E-mail:
  Zaměstnání: Nástupní místo: Způsob přednání pokynů: Pojištění Paket TRIP:
CENA ZÁJEZDU
  Základní cena Kč Uplatněné slevy Příplatky Cena za osobu celkem Kč
    druh slevy druh  
1

2

3

4

CENA CELKEM:
ČASOVÝ ROZVRH PLATEB
Výše zálohy Kč: Termín: Forma úhrady:
Výše doplatku Kč: Termín: Forma úhrady:

Bankovní spojení: 223123542/0300, Variabilní symbol: , Specifický symbol: , Rezervace do: Variabilní symbol=číslo rezervace, specifický symbol=kód zájezdu. POZOR! Pečlivě uvádějte!

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA:Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že já i mnou přihlášené osoby souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK TRIP, které jsou k nahlédnutí na stránkách www.ck-trip.cz nebo přímo v cestovní kanceláři. Dále prohlašuji, že jsem seznámen s vymezením a programem zájezdu, na který se přihlašuji a že jsem převzal katalog zájezdů CK TRIP. Zavazuji se, že převezmu veškeré povinnosti vůči CK TRIP vyplývající z této smlouvy i za osoby, které touto smlouvou na zájezd přihlašuji a jimiž jsem byl k tomuto zmocněn. Souhlasím s tím, aby v příštích obdobích byl na mou adresu a adresu osob ve smlouvě uvedených, jimiž jsem k tomuto prohlášení zmocněn, zasílán katalog event. další písemnosti CK TRIP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Nejsem si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuji. Zájezdu se zúčastním na vlastní nebezpečí.

Cestovní smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a úhradou platby zákazníkem.

Zvláštní požadavky a poznámky:
Datum uzavření cestovní smlouvy:
Podpis zákazníka: Podpis a razítko prodejce:

PokynySmlouvu si můžete vytisknout přes tlačítko "Tiskový náhled" a na následující straně tlačítko "Tisk".