Informace ohledně specifických podmínek při pořádání autobusových zájezdů, kterou jsme obdrželi prostřednictvím AČCKA od náměstka pro legislativu a právo (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

03.06.2020 - Po projednání našeho dotazu, zda se na autobusovou dopravu v současné chvíli vztahují určitá omezení nám bylo sděleno, že po konzultaci s hygieniky, a i vzhledem k doporučením, přijatým na úrovni Evropské unie MZ ČR nevidí potřebu, jakkoliv omezovat konání autobusových zájezdů a ani se nedomnívá, že jejich konání je v současnosti jakkoliv omezeno.

Informace ohledně specifických podmínek při pořádání autobusových zájezdů, kterou jsme obdrželi prostřednictvím AČCKA od náměstka pro legislativu a právo (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

Stav k 3.6. 2020

Na základě dohody několika vlád států EU ze dne 1. 6. 2020 bude od 15. 6. 2020 možné volně cestovat do vybraných bezpečných států Evropy bez omezení.  CK TRIP bude realizovat zájezdy od tohoto data, tedy od 15. 6. 2020. V souvislosti s touto pozitivní změnou se do normálu vrací též platnost Všeobecných smluvních podmínek pro účast na zájezdech CK TRIP s.r.o. včetně povinnosti zákazníka doplatit včas plnou cenu zájezdu.

Stav k 21.05. 2020

Vyhlížíme termín otevření hranic s Rakouskem, Německem, Slovinskem a Maďarskem a věříme, že budeme moci bez překážek uskutečnit plánované cykloturistické a turistické zájezdy již od 14. 6. 2020. Očekáváme a jsme připraveni s respektem splnit také případná nová opatření v rámci cestování.

Bylo nám ctí pozvání majitelky CK TRIP v roli specialistky na Rakousko do Studia ČT24 v úterý 19. 5. u příležitosti otevření hranic s Rakouskem.
Nebylo možné obsáhnout všechna témata, která zajímají turisty či která pálí cestovky, ale jisté je, že se začíná blýskat na cestovatelské časy.

Studio ČT24 — iVysílání — Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/…/10101491767-…/220411058250519

 

Stav k 15.05. 2020

Sledujeme aktuální situaci a máme radost, že se blíží návrat k normálnímu životu i v oblasti cestování. Jak jistě víte, intenzivně se jedná o otevření hranic s Rakouskem, Slovinskem, Maďarskem, Německem. Slovinsko dnes oficiálně deklarovalo ukončení koronavirové pandemie ve své zemi. Snad budeme moci ještě v červnu začít realizovat zájezdy CK TRIP do těchto zemí – svobodně a radostně, bez následných komplikací. Vše již máme připravené, stačí vyrazit.  

Jak jsme vás již v březnu informovali, zkrátili jsme lhůtu pro minimální stornopoplatek z 80 dní na 41 dní před odjezdem zakoupeného zájezdu. Po tomto termínu se výše storno poplatku bude řídit již Všeobecnými smluvními podmínkami CK TRIP.  

V souvislosti se schváleným zákonem „Lex voucher“ a s optimistickými vyhlídkami na realizaci zájezdů v létě 2020 upouštíme k 20.5.2020 od vydávání „Přátelského voucheru“ na zájezdy, u kterých je předpoklad, že se uskuteční.  

Na zájezdy, které nebude možné realizovat, budeme nadále vystavovat LEX vouchery dle zákona č. 185/2020 Sb. a "Přátelský voucher CK TRIP" s výhodami  ve výši vámi uhrazené zálohy.

 

Stav k 28.4. 2020

Přibývají dotazy klientů, zda je nutné doplatit zájezd.

Doplatek bude nutné provést až v okamžiku, kdy bude jasné, že zájezd bude realizován.

 

Stav k 27.4. 2020

 LEX VOUCHER  a  „přátelský voucher CK TRIP“

CK TRIP a naprostá většina zákazníků CK TRIP upřednostňuje u zrušených a ohrožených zájezdů dohodu a přistupují na „přátelský voucher CK TRIP,“ tedy voucher s podstatnými výhodami oproti zákonnému LEX VOUCHERU: je vydaný na uhrazenou částku (bez nutnosti zájezd doplatit), je přenosný na jinou osobu, platí 3 roky, lze jej čerpat postupně. Bližší informace v našem textu zde níže („Stav k 3. 4.“) 

Na stránkách MMR najdete podrobné vysvětlení k zákonným úpravám, které se týkají cestování, či spíše necestování a stornování zájezdů.

Pro Vaši informaci přinášíme části z výkladu zákona o cestovním ruchu v době koronaviru  Ministerstva pro místní rozvoj

Zde odkaz na MMR: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/cestovani-v-dobe-koronaviru

Nárok na vrácení celé částky (ohrožená skupina po odmítnutí voucheru) mají jen ti, kdo měli jet na zájezdy v době zákazu cestování – tedy po dobu STAVU NOUZE. Ostatní musí dodržovat smlouvy a zájezd doplatit v termínech daných smlouvou a v případě odstoupení od smlouvy platit odstupné.

V případě, že není dosud jasné, zda bude konkrétní zájezd možné realizovat, jsou nyní zákazníci postaveni před obtížnou volbu, zda zájezd zruší či nikoli.

Vždy je třeba pamatovat:

Smlouvy se mají dodržovat, a to i smlouvy o zájezdu. Smlouvu o zájezdu je třeba plnit, a to včetně platebního kalendáře, dokud od ní neodstoupí buď sama cestovní kancelář, nebo nebude zřejmé, že jsou naplněny předpoklady pro to, aby mohl odstoupit od smlouvy zákazník.

Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoliv (před zahájením zájezdu), a to i bez uvedení důvodu, ale je povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné (tzv. storno poplatky).

Jak je to přesně s odstupným za zájezd?

V tuto chvíli není dosud zřejmé, zda budou pandemií ovlivněny i ty zájezdy, které se uskuteční v letních měsících. Odstoupení od smlouvy, ať už ze strany cestovní kanceláře, nebo zákazníka, bez zaplacení odstupného (storno poplatků) je možné jen tehdy, pokud je konkrétní zájezd mimořádnými okolnostmi skutečně zasažen. Musí např. již platit opatření, které v době uskutečnění zájezdu neumožňuje překročit hranice, musí být zřejmé, že v době uskutečnění zájezdu budou v místě destinace platit karanténní opatření nebo bude hrozit významné riziko ohrožení zdraví apod.
 
Do doby, než bude zřejmé, že konkrétní zájezd bude skutečně zasažen, je třeba smlouvu standardním způsobem plnit. Zákazník je samozřejmě oprávněn kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu bez uvedení důvodu. Nejedná-li se o zákonem vymezené případy (např. odstoupení v situaci výskytu mimořádných a nevyhnutelných okolností), je zákazník povinen cestovní kanceláři uhradit přiměřené odstupné (stornopoplatky). Přiměřenost odstupného občanský zákoník odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu.

 
V momentě, kdy je ze všech okolností zjevné, že zájezd nebude moci být uskutečněn, měla by cestovní kancelář bezodkladně zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Ve stejný okamžik může od smlouvy bez storno poplatků odstoupit také zákazník. Po zrušení zájezdu cestovní kanceláří samozřejmě zákazník zbytek jeho ceny doplácet nemusí. Cestovní kancelář může vydat poukaz na zájezd podle Lex Voucher i na částku, která odpovídá části zaplacené ceny za zájezd. Nemusí tedy čekat na to, až bude zaplacena celá cena.  Nezapomínejme, že cestovní kanceláře jsou podnikatelé, kteří ve vztahu k zákazníkovi jsou povinni přistupovat s odbornou péčí. Cestovní kanceláře nesmějí s rušením zasažených zájezdů zbytečně otálet, aby zlepšily vlastní finanční situaci.

………

 

Stav ke 3.4.2020

Vážení zákazníci,

zatím nevíme my, ani Vy, kdy bude možné cestovat. Překážka k realizaci zájezdu nevznikla na straně CK TRIP – my zájezdy máme pro Vás připravené, objednané a zaplacené ubytování, nasmlouvané dopravce, průvodce. Překážka vznikla na straně státu. Neexistuje bohužel pojištění CK proti dopadům vyšší moci a je skutečně drsné, aby finanční ztráty v důsledku opatření proti koronaviru ze 100 % nesla cestovní kancelář. Což je bohužel naše realita.

________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že na trhu působíme již 30. rokem a naši klientelu tvoří z drtivé většiny stálí zákazníci a naši přátelé, cítíme navzdory výše uvedeným potížím odpovědnost navrhnout našim klientům řešení, jak postupovat při zrušení či změně zakoupeného zájezdu CK TRIP.

Máme obrovskou radost z mohutné podpory, kterou se nám od mnoha z Vás dostává – jde o optimistické telefonáty a dojemné e-maily plné naděje na další společnou cestu, byť možná v pozdějším termínu.

Současná epidemie zastavila cestovní ruch, nouzový stav uzavřel hranice. Pro takto krajní situaci neexistuje v současnosti zákonná opora, která by řešila zodpovědnost za zrušení služeb a z toho vyplývající vztah mezi cestovní kanceláří a klientem. Na stávající zákony a smlouvy nelze za stavu nouze pohlížet obvyklým způsobem.

Pro zrušené zájezdy z letní sezony 2020 a Vaše storna Vám navrhujeme tato řešení:

1) Vyberete si zájezd s pozdějším termínem a vaši zálohu převedeme na novou rezervaci (na srpen, září, říjen jsme přidali 9 nových zájezdů). Pokud by se ani náhradní zájezd neuskutečnil, můžete svou volbu opakovat. Vaši zálohu převedeme v plné výši na poukázku/voucher na odběr našich služeb. K jedné smlouvě vystavíme jeden voucher. Tento voucher bude platný do konce r. 2023, abyste měli dostatečný prostor pro výběr zájezdu. Výhodou poukazů je, že jsou pojištěním chráněny pro případ úpadku. Volbou varianty VOUCHER nám projevíte velkou podporu. Umožníte nám tak bez obav z přípravu dalších zájezdů a nové sezony, kdy po překonání epidemie předpokládáme větší zájem o sportovní zájezdy.

Klienty s vouchery upřednostníme při výběru zájezdů z letní sezony 2021.

Pravidla pro čerpání voucherů (přenositelnost, postupné čerpání, platnost…) jsou upřesněny na našich stránkách i přímo na voucherech.

2) Pokud si nevyberete jednu ze dvou uvedených možností, vámi uhrazená částka vám bude vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 15%.

15% představuje minimální stornopoplatek - skutečně vzniklé náklady, tedy provozní náklady cestovní kanceláře a nevratné zálohy na služby, především na ubytování.

Tato vratka vám bude vrácena ve dvou částech – 50% v nebližších týdnech a 50% po realizaci alespoň části plánovaných letních zájezdů, nejdříve v říjnu 2020. V případě zrušení dalších zájezdů, popř. celé letní sezony, je možné, že bychom nemohli - vzhledem k již vynaloženým nákladům - vrátit uhrazené částky v plné výši bez odkladu. 

Není potřeba spěchat s rozhodnutím. Posunuli jsme lhůtu pro minimální storno (15% ze základní ceny zájezdu) z 80 dní před odjezdem na 41 dní před odjezdem zájezdu. Není tedy potřeba se ukvapovat s rozhodováním.

Doplatek zájezdu nebudeme požadovat dříve, než bude jasné, že se zájezd bude moci uskutečnit.

Poznámka: Za standardních podmínek účtujeme jako minimální odstupné pouze manipulační poplatek 300 Kč, provozní náklady klientům neúčtujeme, jelikož je vysoká pravděpodobnost, že stornované místo obsadíme jiným zájemcem. Bohužel za současné bezprecedentní situace, kdy se prodej zájezdů zcela zastavil, si nemůžeme dovolit být vstřícnější a do minimálního stornopoplatku musíme zahrnout nevratné zálohy na služby, zejména ubytování a skutečně vzniklé provozní náklady účelně vynaložené v souvislosti se smlouvou o zájezdu, které jsme spočítali jako podíl na provozních nákladech úměrný ceně Vašeho zájezdu, bez kterých bychom nebyli schopni zájezd připravit a nabízet. Tento podíl je vypočtený z průměrných provozních nákladů a průměrného obratu za poslední tři roky.

 

Pro informaci ještě dodáváme, že naše CK je pojištěna proti úpadku. Toto pojištění kryje naše závazky v případě úpadku, a to je situace, do které bychom se my a jistě ani vy, jako věrní klienti, nechtěli dostat.

Věříme, že se životy nás všech brzy vrátí do normálu a že budeme zase moci svobodně, a hlavně ve zdraví cestovat. Děkujeme, že v tomto těžkém období zůstáváte s námi – tak jako předchozích 29 let naší existence.

 

Váš tým CK TRIP

V Jablonci n. N., dne 3. 4. 2020

………
 

Stav ke 2.4.2020

Vážení zákazníci,

v současné situaci nevíme my, ani vy, kdy bude možné cestovat. S největší pravděpodobností nebude možné zrealizovat zájezdy CK TRIP v období 24.4.-8.6.2020.  Cítíme odpovědnost seznámit vás s postupem při změně, případně zrušení zakoupeného zájezdu.

 Do konce tohoto týdne obešleme ty z vás, kteří jsou přihlášeni na některý z dotčených zájezdů s variantami řešení. I přes nepříznivou situaci jsme optimističtí a stále věříme, že by se sezóna mohla rozjet ještě v červnu.

Ohledně změny termínu zájezdu, příp. odstoupení od smlouvy o zájezdu v pozdějším termínu (od 8.6.2020) vás budeme v dohledné době informovat na www.ck-trip.cz . Pandemie zastavila cestovní ruch, nouzový stav uzavřel hranice. Na stávající zákony a smlouvy nelze ve stavu nouze pohlížet obvyklým způsobem. Pro takto krajní situaci neexistuje k dnešnímu dni zákonná opora, která by řešila zodpovědnost za zrušení služeb a z toho vyplývající vztah mezi cestovní kanceláří a klientem. Stále čekáme na dopracování příslušné legislativy.

Překážka v realizaci zájezdů není na straně CK TRIP, ale na straně státu. My pro vás máme zájezdy připravené – nasmlouvané dopravce, průvodce, objednané a zaplacené ubytování. Neexistuje bohužel pojištění CK proti dopadům vyšší moci a očekávat, že finanční ztráty v důsledku opatření proti šíření koronaviru ponese ze 100 % cestovní kancelář, je opravdu drsné. Toto je bohužel realita současných dnů.

Cítíme odpovědnost seznámit Vás s postupem při zrušení či změně zakoupeného zájezdu.

 

 ……….

25.3.2020

Situace je nepřehledná, nikdo neví, kdy stav nouze bude moci být ukončen. Sledujeme informace a nařízení. Uzavřením hranic došlo ke znemožnění realizace zájezdů a pobytů do zahraničí po dobu jeho platnosti, a to zcela mimo vůli cestovních kanceláří. Tato opatření zabraňují zákazníkům cestovních kanceláří v čerpání sjednaných služeb. Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem. Příslušná legislativa řešící tuto situaci musí být dopracována. Žádáme Vás o trpělivost. Jakmile budeme mít více informací, obeznámíme Vás.

 ……….

20.3.2020

Vážení zákazníci, milí příznivci aktivní dovolené,

celá společnost se vlivem šíření koronaviru v Evropě a následnými opatřeními ocitla v nebývale náročné situaci. Zavřely se hranice a cestování musíme na přechodnou dobu odložit. Již minulý týden jsme byli nuceni předčasně ukončit zimní sezónu, protože bezpečnost a zdraví našich klientů je pro nás prioritou. Přestože se cestovní ruch zcela zastavil, my se s pokorou připravujeme na letní sezónu.

 

Abyste nemuseli zvažovat zrušení účasti na zájezdu kvůli obavě ze stornopoplatků, posunuli jsme lhůtu pro minimální stornopoplatek (tj. skutečně vzniklých nákladů, min. 3 % ze základní ceny) z 80 dní před odjezdem na 41 dní před odjezdem zájezdu

Naším dalším opatřením souvisejícím s vývojem bezpečnostní situace bude přesunutí některých jarních cyklistických a bruslařských zájezdů na letní a podzimní termíny. Vzhledem k tomu, že některé letní a podzimní zájezdy jsou již téměř nebo zcela obsazené, vypisujeme i několik nových termínů. Výčet aktuálních i NOVÝCH zájezdů najdete od 23. 3. 2020 na www.ck-trip.cz. Nabízíme Vám možnost přesunu Vašeho zájezdu a převodu Vašich peněžních prostředků na pozdější termín či volbu jiného zájezdu z naší aktualizované nabídky v sezóně 2020, a to bez stornopoplatku. Tato možnost se týká zájezdů, které se mají uskutečnit do 8. 6. 2020. Své rozhodnutí nám prosím sdělte do 15. 5. 2020. Dovolujeme si upozornit, že kapacita zájezdů je omezena. Byli bychom více než potěšeni, kdybyste naší nabídky využili.

O své peníze nepřijdete ani v případě nejčernějšího scénáře – CK TRIP je pojištěna proti úpadku. Jsme členem profesní asociace AČCKA a v této mimořádné situaci se řídíme doporučeními AČCKA. Věřme, že se již brzy život vrátí do normálu a že se budeme moci společně vydat za úžasnými zážitky na kolech, pěšky a na bruslích do nejkrásnějších míst Evropy.

Prosíme Vás o důvěru a podporu. Děkujeme, že v tomto těžkém období zůstáváte s námi – tak jako předchozích 29 let naší existence.

Současně se omlouváme za časovou prodlevu ve vyřizování Vašich dotazů, nastalé komplikace pro nás představují enormní administrativní zátěž.

Optimisté, neztrácejte naději, zase vyrazíme! Pesimisté, nebojte, jsme pro případ úpadku CK pojištěni i na další rok.

Děkujeme za pochopení a také za Vaše vzkazy podpory, které od Vás dostáváme.

Váš tým CK TRIP

 

 
 
Archiv aktualit
 
   

© CK TRIP, s.r.o. 2021, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Aktuální zpravodajství z regionu Jablonecka.