Pravidla pro cestování do Slovinska

14.08.2020 - 13.9.2020 Turistická centrála Slovinska v Praze informovala o drobných změnách po jednání slovinské vlády ze dne 10.9. v podmínkách pro vstup občanů ČR, respektive turistů ze zemí na žlutém seznamu. Nejedná se o zásadní změny, ale podařilo se alespoň prodloužit původní limit platnosti výsledku testu z 36 na 48 hodin. Další výrazné změny bohužel nemůžeme momentálně asi očekávat. Pokud tedy nechce občan ČR po vstupu do Slovinska nastoupit do karantény (která se s platností od 13.9. mění ze 14 denní na 10 denní), může využít několika výjimek : i nadále je nutné se při vstupu do Slovinska prokázat rezervací ubytování, která je potvrzená nejpozději do 6.8.2020. To je pak nutné doplnit negativním výsledkem testu na COVID–19, jehož výsledek není starší než 48 hodin. Tato změna (původně bylo 36 hodin) také platí od 13.9.2020. Současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.                                                                                                                                                                                                                         14.8.2020
Bohužel dle konzulárních informací MZV Slovinská vláda nezměnila stanovisko k epidemiologické situaci v ČR, tudíž ČR zůstává na „semaforu“ žlutá. S platností od 6.8. je pro cestování do Slovinska povinnost karantény případně negativní test na covid-19. Výjimkou je rezervace ubytování ve Slovinsku potvrzená nejpozději 6.8. + negativní test na Covid-19, který není starší více než 36 hodin.  Stáří testu se posuzuje od data vydání, nikoliv od data/hodiny náběru. Tuto informaci potvrdila slovinská strana k 12.8.2020. Tato varianta by se týkala zájezdů CK TRIP do Slovinska, jelikož ubytování máme potvrzené a zaplacené již téměř rok – v době tvorby katalogu zájezdů. Test na Covid-19 si zajišťuje a hradí klient na své náklady, povinnost testu nezakládá důvod k odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků.  Pokud by v případě kontroly některý z účastníků potvrzení o negativním testu u sebe neměl, může být celý zájezd uvržen do karantény či vrácen do ČR - proto průvodce před nastoupením do autobusu zkontroluje potvrzení o negativním testu na Covid-19 v tištěné nebo elektronické podobě. Máme informaci, že stačí v elektronické podobě.
Velice nás mrzí tato námi nezaviněná komplikace.
https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/covid_19_informace_pro_ceske_obcany.html


7.8.2020
Slovinská vláda včera večer zhodnotila epidemiologickou situaci v ČR a spolu s dalšími zeměmi přeřadila ČR ze zeleného seznamu na žlutý! S platností od 6.8. tedy opět platí pro cestování do Slovinska povinnost karantény případně negativní test na covid-19 Výjimkou je rezervace ubytování ve Slovinsku potvrzená nejpozději 6.8. + negativní test na Covid-19, který není starší více než 36 hodin.  Stáří testu se posuzuje od data vydání, nikoliv od data/hodiny náběru, jak je tomu v případě Řecka. Tuto informaci potvrdila slovinská strana k 12.8.2020. Tato varianta by se týkala zájezdů CK TRIP do Slovinska, jelikož ubytování máme potvrzené a zaplacené již téměř rok – v době tvorby katalogu zájezdů. Test na Covid-19 si zajišťuje a hradí klient na své náklady, povinnost testu nezakládá důvod k odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků.  

Pravidla pro cestování do Slovinska

Tranzit přes Slovinsko je možný bez omezení, pokud proběhne v časovém rámci menším než 12 hodin.

Aktuální informace a podmínky najdete na stránkách velvyslanectví ČR v Lublani:

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html

Situaci neustále sledujeme. Aktuální informace k zájezdu do Slovinska - Smaragdové cesty a moře s odjezdem 21.8. 2020 budou zveřejněny 14.8. 2020. Informace k dalším zájezdům do Slovinska budeme zveřejňovat v závislosti na vývoji situace.

Pokud jste si jisti, že se zájezdu nechcete zúčastnit, prosím, kontaktujte nás.

 
 
Archiv aktualit
 
   

© CK TRIP, s.r.o. 2021, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

ERVE design - vizualizace a animace pro interiér, exteriér, sportovní a kulturní akce