Ski Amadé meditační

30.10.2015 - Zvu Vás na podzimní výlet na vrchol Hochgründeck, proslulý kruhovými výhledy na Severní Vápencové Alpy, Dachstein a Nízké i Vysoké Taury. Leží uprostřed lyžařské oblasti Ski Amadé a výlet je tentokráte pěší a vede po „meditační trase".

Ski Amadé meditační


V Hüttau odbočujeme na úzkou horskou silničku, pronikající do údolí Iglsbachtal. Zprvu vlídné a otevřené údolí se s rostoucí nadmořskou výškou uzavírá, mezi vzrostlými smrky tmavne a za poslední serpentinou nás přepadne pochmurná atmosféra a pocit odříznutí od civilizace. Nečekaně jednoduše zaparkujeme u horské hospůdky Klammalm. Nad temným lesem se vypíná elegantní bílý kužel ozdobený vrcholovým křížem. Tak to je Hochgründeck, z údolí zdánlivě nudný, zato z vrcholu jedna z nejvyhlídkovějších hor Rakouska. A co víc, na vrcholu se nachází kaple a horská chata, jedna z mála skutečně vrcholových. Chatařem na tomto 1800 m vysokém vrcholu je můj letitý známý, legenda mezi alpskými chataři, Herrmann. Platí za bezednou studnici nápadů v oblasti přírodních zdrojů energie, které samozřejmě realizuje. Vyzařuje klid a všeobjímající lásku. Na vrchol Hochgründecku vytyčil tři tematické cesty, které se setkávají u kaple, kterou postavil vlastnoručně ze dřeva, a sice s myšlenkou porozumění mezi lidmi různých náboženství a kultur. Kaple stojí na energeticky významném místě a Herrmann si dal také záležet na sybolice čísel konstrukce této stavby. Na horských kolech jsme sem před lety dojeli z Wagrainu. Loni s dětmi z Bischofshofenu pěšky, 1000 m převýšení kluci zvládli s lehkostí a radostí. Shledání s Herrmannem na vrcholu bylo po letech dojemné.

Dnes je 15. listopadu 2014 a na vrchol se vydáváme po Herrmannově „meditační trase“ od horské hospůdky Klammalm. Na vrcholovou chatu Heinrich-Kienerhaus jsem pro jistotu zatelefonovala předem, abych si ověřila, že tento víkend ještě mají naposledy otevřeno. U Klammalm nás překvapilo množství zaparkovaných aut.  Starší syn se těší na vrchol a také na stanoviště tematické trasy. S motivací mladšího je to tentokráte slabší.

Pouhých 100 metrů za Klammalm zastavujeme u lesní kaple, v níž hoří několik svíček a nápis na tabulce číslo 1 nás chválí za to, že jsme se rozhodli vyrazit k vrcholu a že je vždy důležité znát svůj cíl a učinit první krok. Šimon ze mě vymámí sušenky, naše jediné jídlo pro případ krize, která podle něj právě nastala. Matyáš zapaluje svíčku, symbol světla ve tmě, povzbuzení pro první krok. Pocítila jsem vznešenost této trasy.

Od rozcestí pokračujeme širokou lesní cestou k druhému stanovišti. Šimon se opakovaně ptá, za jak dlouho budeme zpátky u auta. Matyáše zajímá úkol na druhé tabulce. Vybízí k důvěře v druhého člověka. Máme se chytit za ruce, zavřít oči a nechat se vést. Zprvu nejistý pocit po několika desítkách kroků nahradí lehkost díky nabyté důvěře. Jen Šimon schválně padá a mění směr. Naše značená trasa odbočuje ze široké lesní cesty na úzkou pěšinu plnou kořenů a v obou synech se rázem probudí zvědavost a nuda a únava jsou tatam.

Třetí stanoviště připodobňuje život rodičů ke knize, ve které čtou jejich děti. To ale jen do chvíle, kdy budou konfrontováni s jiným pohledem na svět. To je znejistí. Jakou cestu si mladý člověk zvolí? Poutník je nabádán, aby si na tomto místě vyzkoušel různé úhly pohledu na vrchol hory skrz větve vzrostlých a mladých stromů, jež se tyčí před ním. Mezitím však mladé stromy ty dospělé dorostly…

Míjíme zbytky sněhu z první vydatné chumelenice předminulý týden. Kluci bez zaváhání spustí sněhovou bitvu. Nedbají posvátnosti naší meditační trasy a volí i útoky zezadu. Se sněhem za krkem si Šimon fňukavě vzpomněl na nekonečnost trasy a na jídlo. Pronásleduje s pomstou v očích a šiškami v rukou Matyáše až k dalšímu zastavení. Zde jde opět o zamyšlení nad generacemi. Nad starým pařezem, ze kterého vyrůstá mladý smrček. I my se můžeme zúčastnit zázraku stvoření a zasadit na tomto místě semínko.

Čas běží a čekáme na dalším stanovišti na Šímu, který ne a ne přestat se sázením semínek. Jakoby tušil, že 6. stanoviště nás bude vybízet ke zpomalení. Každý člověk má své tempo a svůj rytmus, kterým má jít kupředu. Hlavně nezůstat na místě a nehnat se jinou rychlostí než tou svou. Náš Šimon zbožňuje pomalost!

Lesní cesta se zužuje, je jako čára protínající extrémně prudký svah. Rain Man Matyáš daleko před námi, louda Šimon za námi. Zoufalý pláč nevěstí simulaci. Šíma s prodřenými kalhotami nám ukazuje, jak zkoušel rovnováhu. Další dvě zastavení jsou věnovaná důležitosti pramenité vody. A energii tekoucí vody. Kluci přeskakují pramen i bystřinu nejrůznějšími způsoby a baví se tím, jak moc rozmazaní jsou na fotce. U pramene je lavička tak akorát velká pro jednoho. Mates plní úkol, sedí na lavičce, aby se zaposlouchal do zvuků potůčku. Vydrží to jen několik vteřin, neodolá ponouknutí: „že mě nechytíš?!“

Každé zastavení je označené tabulkou s číslem, fotografií detailu okolí, citátem mudrce a vysvětlením či úkolem. Čteme citát Antoina de Saint-Exupéryho, který vybízí k odvaze jít cestou, kterou ještě nikdo nešel, k nezbytnosti za sebou zanechat stopu. Kluci otevírají knihu, do které člověk má možnost zapsat něco ze své minulosti, o čem si myslí, že je významnou stopou. Zapisujeme se.

Les řídne a vycházíme na hřeben. Radujeme se na rozcestí, poznáváme místo, na které jsme loni přišli z Bischofshofenu. Odsud již cestu známe.  Za krátkým sněhovým polem přicházíme k devátému zastavení, kde nás čínské přísloví upozorňuje, že člověk nejsnáze zabloudí ve chvíli, kdy je přesvědčen, že cestu zná. Překládám dětem i další poselství, které připodobňuje tuto křižovatku k cestám života. Každý zná jen tu cestu, po které osobně šel. Nemůže posuzovat cesty a zkušenosti, které nezná. Ale zajisté je dobré se o ně zajímat, což platí i pro jiné kultury a náboženství.

Další zastavení jsme dříve slyšeli, než viděli. Kluci rozezvučeli bambusovou zvonkohru, zavěšenou na větvi a doplňující desáté zastavení. Je umístěné pod roztrojeným smrkem a připomíná rozdílnost světových náboženství a zároveň příbuznost tří velkých z nich - judaismu, křesťanství a islámu, která svou duchovní tradici spojují s Abrahámem.  Každý jednotlivý díl této zvonkohry má jiný zvuk, ale všechny jsou ze stejného materiálu a tvoří spolu harmonickou jednotu. Podobně jako světová náboženství a různé kultury.

Následuje nejkrásnější úsek cesty, vystoupáme nad hranici lesa a spatříme již na dosah vrcholovou chatu a fantastický řetězec hor kolem nás. Slunce se opírá do masivu Dachsteinu, u nohou nám leží kopce patřící do lyžařské oblasti Ski Amadé, vedle nás vystupují odvážné stěny Hochkönigu a Tennengebirge a mezi nimi mizí titěrná dálnice směrem na Salcburk. Kluci zkoumají množství sněhu na sjezdovkách ve Flachau, Wagrainu, Alpendorfu, radují se, že vidí horní stanice lanovek, dohadují se, jestli na Grafenbergu již postavili sněhuláka, a snaží se objevit G-link. Na vrcholu nás přivítá slunce, které se již sklání nad západním obzorem, kde zřetelně můžeme rozlišit Grossglockner.

 

Po sotva dvouhodinovém výstupu přicházíme k chatě. Poznáváme několik turistů, o kterých nám loni Herrmann vyprávěl. Téměř osmdesátiletý alpinista, který byl na tomto vrcholu již 2800 krát. Indián do půl těla, který si sem vyběhne každý den. Dva cyklisté. Spolek turistů, kteří se přišli rozloučit se sezónou. A konečně sám Herrmann. Vítáme se a klábosíme. Za úkol dostávám sehnat v Čechách šindele z modřínu. Ideální fasáda. Za sklo do oken z Čech znovu děkuje. Za týden jede do Semperovy opery do Drážďan, potom za přáteli řezbáři do Krušných hor. V Praze se určitě staví na pivo. Pro skialpinisty přes Vánoce na několik dní chatu otevře, chodí jich čím dál víc. Nelákají je už přeplněná lyžařská střediska.

 Stmívá se. Slunce ozařuje vrcholy a údolí se halí do tmy. Sestup jde rychle.

Od auta se ohlédneme směrem k bílé homoli, kterou jde jen taktak rozpoznat ve tmě.

Text a foto: Irena Špringlová; irena@ck-trip.cz

 

 

 

Fotogalerie

 
 
Archiv
 
   

Díky ionizačním elektro kotlům Stafor je elektrická energie stále efektivní a cenově výhodné řešení.