Jak se přihlásit na zájezd

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Vzájemný smluvní vztah mezi CK a zákazníkem je upraven Všeobecnými a záručními podmínkami, které jsou součástí smlouvy o zájezdu a zákazník svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s nimi. Ceny zájezdů jsou v Kč včetně DPH a zákonného pojištění proti úpadku CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

K uzavření smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem dojde po řádném vyplnění a podepsání smlouvy o zájezdu a složení zálohy zákazníkem. Složení zálohy bez sepsání smlouvy o zájezdu není považováno za uzavření smluvního vztahu a zákazník se nestává účastníkem zájezdu. 

1. REZERVACE:

Místo v zájezdu si můžete rezervovat osobně, telefonicky, on-line na www.ck-trip.cz nebo e-mailem. Ze strany CK budete uvědomeni o dalším postupu, obdržíte smlouvu o zájezdu včetně všeobecných podmínek a zároveň vám bude stanovena délka rezervace (u autobusových zájezdů zpravidla 10 dnů, u ubytování s vlastní dopravou dle sdělení z CK). Délka rezervace se zkracuje s blížícím se termínem odjezdu (termín sdělí CK). Pokud si zájezd rezervujete přes rezervační formulář na webových stránkách, přijde vám e-mailem automatická odpověď, která však neznamená potvrzení objednávky (POZOR! pokud je formulář chybně vyplněn, automatickou odpověď neobdržíte) následně budete e-mailem nebo telefonicky kontaktováni CK, bude Vám sděleno číslo rezervace a upřesněn další postup sepsání smlouvy a úhrady zájezdu.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU:

době trvání rezervace je nutné uhradit zálohu (min. ve výši 50% celkové ceny, pokud vám nebude sděleno jinak), a to hotově, bankovním převodem či vkladem na bankovní účet uvedený na smlouvě o zájezdu a doručit CK řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned po uzavření smlouvy o zájezdu. V případě nárokování slevy informujte o tomto kancelář. Pokud CK neobdrží vyplněnou smlouvu o zájezdu a platbu do konce trvání rezervace, propadá místo do dalšího prodeje. Po obdržení smlouv yo zájezdu a zálohy vám CK potvrdí zařazení na zájezd vrácením kopie potvrzené smlouvy o zájezdu. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu zároveň stvrzujete, že jste se seznámili se Všeobecnými cestovními podmínkami. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a razítkem CK. Doplatek zájezdu je nutné uhradit v době stanovené v časovém rozvrhu plateb na smlouvě o zájezdu (nejpozději 40 dnů před odjezdem). Výši doplatku a jeho termín je nutné si pohlídat, k doplatku nebudete ze strany CK již vyzváni. Pokud CK neobdrží doplatek do data vyznačeného na smlouvě o zájezdu, CK má právo nabídnout místo dalšímu zájemci a záloha propadá ve prospěch CK jako stornopoplatek.  

3. PLATBY:

Platbu je možno provést hotově v kanceláři CK v Jablonci nad Nisou či v Praze, bankovním převodem či vkladem na bankovní účet.

NOVINKA: Variabilní symbol = čtyřmístné ČÍSLO REZERVACE vygenerované programem. Je nutné jej uvádět přesně, jinak nelze vaši platbu přiřadit ke smlouvě, a tudíž riskujete propadnutí rezervace. U ubytování s vlastní dopravou vám bude vždy přidělen ze strany CK.

NOVINKA: Specifický symbol = kód zájezdu, u ubytování s vlastní dopravou se neuvádí.

Příklad: variabilní symbol 5996 = číslo vygenerované programem, specifický symbol 20101 = kód zájezdu. 

Variabilní a specifický symbol je vždy nutno pečlivě uvést! Pokud budou platby označeny chybným variabilním a specifickým symbolem, vystavujete se nebezpečí zrušení rezervace zájezdu z důvodu nemožnosti přidělení platby.

4. ODBAVENÍ ZÁJEZDU:

Nejpozději 7 dnů před odjezdem obdržíte způsobem uvedeným na smlouvě o zájezdu podrobné pokyny k odjezdu na zájezd (poštou, e-mailem). Cestovní pojištění Packet Trip obdržíte v autobuse (pokud bylo objednáno a zaplaceno). 

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies