Přidat fotografii ze zájezdu

Sextenské Dolomity + Cortina

Stát(y): Itálie

Váš e-mail:
Popis fotografie:
Soubor s fotografií JPG nebo PNG:

Pravidla

Odesláním souhlasím s použitím této fotografie pro propagační potřeby společnosti CK Trip, s.r.o. bez nároku na odměnu. CK Trip, s.r.o. si vyhrazuje právo fotku nepoužít.

   

Díky ionizačním elektro kotlům Stafor je elektrická energie stále efektivní a cenově výhodné řešení.