Tajemné jeskyně Slovinska a Itálie, víno a Mořská Laguna  

Doprava = Autobus
Tajemné jeskyně Slovinska a Itálie, víno a Mořská Laguna
 

 

Stát(y): Slovinsko ,Itálie

Prodloužený wellness víkend do Slovinska za jeskyněmi, památkami, akvaparkem Mořský park Laguna, lipicány a skvělým vínem. Luxusní bydlení a lázně v ceně.

Poznávací zájezd do Slovinska a Itálie s koupáním a wellness. Jarní a podzimní idyla nad zemí i pod zemí - krásná příroda ozdobená jarní zelení a květy, anebo zezlátlým listím, hluboké jeskyně na italské i slovinské straně Krasu s fantastickými sály, překrásný zámek a zahrady , kulturní historická města, lahodná vína, věhlasný hřebčín s bělostnými lipicány, výborná gastronomie i teplé koupele a odpočinek v mořském parku Laguna na Jaderském pobřeží. Pobyt v mořských lázních Laguna s výlety.

 
 

Termíny a rezervace

Pro rezervaci zájezdu klikněte na termín.

KódTermínNocí/Prog.Odj./Příj.Ubyt./StravaPojištění dnů/CenaCena zájezduCena FMKredit

Nejsou vypsány již žádné další aktuální termíny pro tuto sezónu. (Všechny termíny v aktuální sezóně již proběhly)

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x hotel*** (2lůž. pokoje) s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi formou bufetu, 4denní vstup do aquaparku v řádné otvírací době do 19 h (bez vstupu do saun), pobytovou taxu, průvodce, pojištění CK

Cena nezahrnuje

komplexní pojištění, vstup do areálu wellness a saun (15 €), fakult. akce, ochutnávku a vstupné do dalších objektů (45 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky

1300 CZK - jednolůžkový pokoj
350 CZK - výlet 3. dne (bez vstupů)
168 CZK/ 140 CZK (říjen) - komplexní pojištění

Informace o stravování

3x bohatá polopenze, snídaně i večeře formou bufetu

Informace o ubytování

3x hotel * * * (2lůžkové pokoje) v hotelovém resortu Vile Park v Portoroži St Bernardin na břehu moře. Hotel má do 19 h volný přístup do bazénu Mořského parku Laguna (vstup do wellness centra pouze za příplatek).

Program

1. den: odjezd ve 22hodin z Prahy, další odjezdová místa Hradec Králové, Pardubice, Brno a další po trase dle dohody, transfer přes Rakousko

2. den: cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, krása Julských Alp a slovinsko- italských jezer , návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante, úchvatné krápníky a varhany, na jaře zámek Miramare s překrásným parkem, ubytování v St. Bernardinu v hotelu *** s mořskými lázněmi, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 wirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna

3. den: pobyt v mořských lázních, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko -italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči: unikátní krasový systém Škocjanské jamy , 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína Krasu, borůvkovice a místní dobroty, středověká vesnice ŠTANJEL, favorit na titul nejkrásnější vesnice Krasu a Slovinska , návrat v podvečer na mořské koupele a do saun, individ. procházka podél pobřeží do PORTOROŽE

4. den: dopoledne koupání, HRASTOVLJE , románský kostel Nejsvětější trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, světoznámá chovná stanice LIPICA - bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola, nebo návrat na odpolední koupele a do saun, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, pro zájemce ještě exkurze na solná pole do Sečovlje, večerní procházka (2km) do starobylého přístavu PIRAN , hezké středověké uličky, „benátská architektura“, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka

5. den: dopoledne koupání, LUBLAŇ , prohlídka hlavního města Slovinska , architektura stavitele J. Plečnika, hrad a univerzita, v květnu sobotní trh plný místních gastronomických specialit, cesta do ČR, návrat pozdě večer/ v květnu noční přejezd

6. den: v květnu návrat ráno

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám.

Tipy

Pojištění

Součástí ceny zájezdu je povinné pojištění CK proti úpadku. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500127 tarif K3; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 3.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 3.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 11.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Kartičky na pojištění spolu s formulářem obdržíte od průvodce na začátku zájezdu, pokud máte pojištění připlaceno. Nezapomeňte si s sebou vzít i kartičku vaší zdravotní pojišťovny.

Orientační ceny vstupného

Škocjanské jeskyně . 15 EUR, Hrastovlje: 2 EUR, ochutnávka v údolí Vipavy: 6 EUR, Lipica: 19 EUR, Grotta Gigante: 8 EUR, zámek Miramare : 4 EUR

Kapesné

doporučujeme na vstupné 45€, celkové kapesné min. 75€, uvedené ceny jsou orientační a lze získat skupinovou slevu (obvykle od min. 20 osob).

Poznámky

Lipicáni a španělská jezdecká škola
Proslulé plemeno bílých koní (hříbata se rodí tmavá, dospívající koně postupně vybělují) pochází ze starých španělských plemen, podobně jako jejich vzdálení příbuzní z Čech - kladrubáci. Jejich předky přivedli Habsburkové v 16. století do rakouských zemí. Plemeno bylo vyšlechtěno především v hřebčíně v Lipici (tehdy pod habsburskou vládou). Není bez zajímavosti, že hřebčín založil roku 1580 arcivévoda Karel Štýrský, nejmladší syn Ferdinanda II. a otec císaře a krále Ferdinanda II., tedy Habsburk, který jinak zůstává zcela ve stínu významnějších příslušníků svého rodu. Již dříve, roku 1572, však vznikla ve Vídni u císařského dvora Španělská jezdecká škola, dnes neodmyslitelně spojená právě s lipicány. Původně sloužila k výcviku mladých šlechticů v jízdě na koni a ze začátku se v ní používalo koní dovezených ze Španěl (odtud název).
Když se rozpadla habsburská monarchie, ztratila Vídeň hřebčín v Lipici. Po dlouholetých a složitých jednáních byl chov lipicánů na rakouské půdě přeložen do hřebčína v Piberu. Právě odtud pocházejí sněhobíli koně, kteří oslňují diváky z celého světa svými výkony na přehlídkách Španělské jezdecké školy. Chov bělostných koní nicméně pokračuje nerušeně i v původním hřebčíně v Lipici.

Gastronomie Slovinska
Slovinská kuchyně je ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí. Mezi místní specialitu patří pršut (sušená šunka, vhodná zvlášť k vínu a sýru), žlikrofi (knedlíčky plněné směsí brambor, nasekaných škvarků, cibule a majoránky), ze sladkých moučníků gibanica (z listového těsta s trojitou vrstvou prokládané mákem, ořechy, jablky a tvarohem), potica (bábovka s různými náplněmi) nebo krofi (koblihy).
Výtečná bílá i červená vína, nejvyhlášenější vinařská oblast Vipava. Ochutnejte viljamovku, alkohol pálený z místních hrušek nebo známý borůvkový likér..

Mořský park Laguna
Celkem 7 bazénů s mořskou vodou teplou 26-31oC v bazénech a 34-36oC ve vířivkách. Celkem 1.000 m2 mořské vody. Západní klidnější část parku nabízí: plavecký bazén 20x10 m, kulatý bazén o průměru 10 m s masážními lehátky, whirpooly. Východní část nabízí vodní hrátky: 2 bazény pro děti o průměru 10 m a hloubce 50 cm a třetí dětský bazén o průměru 14 m a hloubce 80 cm, tobogán, protiproud, gejzíry, plavecký bazén 25x10 m, masážní lehátka. K areálu přiléhá wellness centrum s tureckou a finskou saunou a solárii. Wellness centrum je za příplatek a mimo cenu zájezdu.

Zajímavosti

Slovinské pohoří Kras , které se prudce zvedá od Terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Slovo má patrně původ v indoevropském výrazu karr/ karra – skála. Pozdější modifikací tohoto výrazu je kars – označení používané v íránských a zřejmě také ilyrských jazycích pro neúrodnou skalnatou pustinu. Ve slovinštině z toho přesmykem vznikl výraz kras, který pronikl i do různých toponym v rakouských Východních Alpách.
Vědecký termín kras, krasová krajina, má původ v polovině 19. století, když se při budování železnice z Terstu do Vídně začali geologové věnovat zverubnému průzkumu pohoří Kras. Slovo proniklo do mezinárodního prostředí v poněmčené podobě karst, v češtině i jiných slovanských jazycích zůstalo zacholváno ve své slovinské podobě. ze slovinštiny pocházejí i některá označní krasových jevů - ponor, vyvěračka, polje.

Blízko hranic s Chorvatskem, 3 km od Portorože, se nacházejí Sečovljská solná pole . Saliny nyní náleží do oblastního parku a jsou zajímavé jak díky své zvláštní flóře a fauně, tak díky památkám na dlouhé tradice těžby soli. Solná pole na pobřeží Slovinska se datují již od 13. století a v oblasti Sečovlje se sůl sbírá nepřetržitě až do současnosti. Krajina je protkaná kanály, které přivádějí slanou vodu do krystalizačních nádrží. Zde se voda odčerpává a nechává odpařit. Solné krystalky se poté sbírají, propírají a dávají do skladišť. U salin vznikly dělnické kolonie, v nichž bydleli dělníci v době sezóny – od dubna do září, obvykle s celými rodinami. Nyní jsou tyto domky většinou již polorozpadlé. Ve dvou renovovaných budovách sídlí Muzeum solných polí.
Solné pláně představují jedinečný biotop a jsou zapsané na Ramsarském evropském seznamu chráněných mokřadů. Rostou tu různé druhy vzácné flóry, žijí tu např. nejmenší rejskové na světě a přilétají sem četné druhy ptáků včetně kormoránů.

Jiná sdělení

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVD.

Zájezd pořádá partnerská CK.

Sdílet zájezd na Facebooku

Foto klientů

PŘIDAT VLASTNÍ FOTO Z TOHOTO ZÁJEZDU »

 

 

« Zpět na nabídku zájezdů

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies