Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím

Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím

Tato severoitalská provincie se nachází na místě, kde se po dlouhá staletí křižují kulturní vlivy ze všech světových stran. Dnes jsou nejpatrnější vlivy italské a rakouské a Trentino samotné má své vlastní velmi specifické zvyky a kulturu. Vřelý vztah mezi naší zemí a Trentinem dokládá orlice svatého Václava ve znaku Trentina. Tento symbol věnoval roku 1339 Jan Lucemburský Trentu.
Do zájezdu Lago di Garda SEVER a JIHProvincie Trentino sousedí na severu s Jižním Tyrolskem, na jihovýchodě s Benátskem a na jihozápadě s Lombardií. Je vklíněno do srdce Alp a zaujímá rozlohu 6200 km2. Sahá od věčně zaledněných výšek přes 3500 metrů až po jezero Garda se středomořským klimatem. Spektrum přírodních útvarů, nálad, barev i vegetace je tak pestré, že se jeho koncentrace na území jediné italské provincie zdá být nadpozemským darem.

Hory se podílejí na celkové rozloze Trentina více než 70%. Hranice Trentina vymezují známé horské skupiny Rosengarten, Langkofel, Latemar a Sella. Strmé svahy se vypínají přímo od břehů nádherných jezer Garda, Ledro a Idro. Na území Trentina rovněž zasahují mohutné ledovce skupin Adamello a Ortles.

Sdrcem Dolomit je nesporně jeho nejvyšší vrchol, královna Marmolada na východě provincie, spolu s pyšnou Palou a dlouhými, rozbrázděnými kamennými hřebeny Brenty a bílé Pressanely na západě. Přirozenou severojižní osou oblasti je údolí řeky Adige s nostalgickými ruinami hradů, čnícími vysoko nad nekonečnými vinicemi. Všude "mezi" těmito hraničními masívy se vypínají spousty vrcholů zvučných i téměř zapomenutých jmen, ze kterých bývá vidět hlavní hřeben Alp na jedné straně a vrcholy Apenin a Středozemní moře na straně druhé. Z těchto vrcholů se otevírá výhled na široká koryta řek, úrodné nížiny a nad nimi tajemné, neobydlené horské hřebeny. Intenzivní jižní slunce nechává vyniknout tmavěhnědým trámům a červeným taškám střech salaší a stavení, rozsetých po zelenajících se svazích.

297 jezer! dalo provincii název "Finsko Itálie". Extrémním rozdílům nadmořské výšky na území od 70 metrů v Rivě u jezera Garda až po 3769 metrů vysoký Monte Cevedale ve skupině Ortles vděčí Trentino za fascinující rozmanitost květeny a zvířeny. V Trentinu objevíte vedle olivovníkových a citronovníkových hájů zcela vzácné relikty z doby ledové v alpské botanické zahradě na Monte Baldo a Monte Bondone. A v oblasti Adamello-Brenta se dodnes prochází asi deset párů medvědů, které vědci láskyplně sledují... Kromě nich žije v údolích, lesích a na pastvinách Trentina 23 000 srnců, 12 000 kamzíků, 9 000 svišťů a nejméně 38 párů orlů.

Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím


Poloha provincie, vklíněné mezi Dolomity a jižní Alpy, kde alpský hřeben uzavírá cestu atmosférickým poruchám, zaručuje, že po většinu dní v roce svítí slunce! Příznive tu bývají i sněhové podmínky v zimě, kdy lyžaře očekává 600 upravovaných sjezdových tratí s 320 moderními lanovkami a vleky.


Hory jsou v Trentinu od nepaměti spjaty se svými obyvateli a po celá staletí ovlivňovaly životy a dějiny generací, které žily tvrdou prací v krásných, leč odlehlých místech této provincie. Drsné životní podmínky se zlepšily s příchodem turistů, které do Trentina přitahují hlavně hory. Dnes Trentino vítá pěší turisty hustou sítí značených turistických cest od lehkých až po velmi náročné. Jejich celková délka činí 6000 kilometrů.

Od června do září je v provozu 53 horských chat, které poskytují občerstvení a nocleh turistům na strategicky výhodných místech. Jejich celková kapacita je 4000 lůžek. Horské chaty jsou optimálním ubytováním pro ty, kteří plánují delší horské přechody a nechtějí ztrácet výškové metry sestupem do údolí, ale i pro milovníky hor, kteří se tu jistě dočkají vřelého přijetí.

V devadesátých letech investovala provincie Trentino přes čtyři miliardy lir do modernizace horských chat, která byla zaměřena hlavně na modernizaci sanitárního vybavení, aby se tak zabránilo zbytečnému znečišťování vzácné krajiny - čím dál tím hodnotnější devizy Trentina.
Krajinu Trentina nejlépe poznáte - a prožijete - při pěší tůře. A snad dáte za pravdu i slovům: "La vita é un giro." (Život je cesta.).

Lago di Garda - středomořská zahrada v klínu velehor
Nádherné přírodní scenérie, bohatá vegetace, zrcadlící se v hladině největšího italského jezera, ostré kontrasty mezi velehorami na severu jezera, doprovázenými alpským klimatem i alpskou vegetací, a mezi středomořským klimatem, vládnoucím i přes zimu na jihu, přitahovaly fascinované návštěvníky již v minulém století.
V dnešní době zde, u jezera Lago di Garda, kde se střetávají elementy voda, vítr, slunce, hory a skály, přicházejí na své vyznavači nejrozmanitějších sportů v přírodě. Jazykem cestovního ruchu by se řeklo: "outdoorové eldorádo" aneb ráj milovníků pohybu, aktivní dovolené.
Na severu ostrova, v Rivě a v Tórbole je surfařský ráj. V letních měsících denně hladinu jezera zpestřují barevné plachty stovek windsurfingů a jachet, radujících se ze stálého větru "Ora", tolik opěvovaného v jachtařském světě. Díky tomuto větru se Garda stala oblíbeným místem regatt.
Tato oblast Lago di Garda se v květnu již tradičně stává dějištěm největšího setkání příznivců horských kol. Letos se jich sešel rekordní počet - celých 15 000! Obdivovali umění "profíků" při show na umělé dráze se spoustou překážek, nahlédli pod pokličky světových výrobců MTB, srdečně se bavili a také se vydali na cestu za doprovodu 60 místních průvodců, anebo přímo na trať bike-maratónu, extrémě náročného s 4264 metry převýšení na 127 kilometrech jízdy v terénu.


Nad Tórbole, které leží pouhých 65 m n. m., leží vesnička Nago, která nabízí díky své poloze ve výšce 220 m n. m. uchvacující pohled na jezero Garda, sevřené v této severní části strmými svahy dvoutisícovek, jejichž ostré vrcholy se směrem na jih zaoblují, snižují a rozestupují. Z Naga pokračuje vyhlášený, asi devítikilometrový mountain-bikový výjezd na horu Monte Altísimo, která zdatné bikery odmění nejen technickými lahůdkami v podobě jízdy na kole zákopy z první světové války (taktak v šíři řidítek...), ale také závratnými pohledy hluboko dolů na jezero a na členitou horskou kulisu. Stačí jen trochu fantazie a člověk vidí namísto panoramatu vrcholů "zcela jasné" obrysy zvířat, netvorů a dokonce i obličej Napoleonův.

Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím

Při pohledu na sever upoutá pohled zelená náíhorní plošina - Monte Stivo, oddělující údolí Sarca od údolí Lagarina. Kousek pod jeho vrcholem (2059 m) se nachází chata, pojmenovaná po zakladateli oblastního alpského spolku S.A.T. a místním rodákovi, Prospero Marchettovi. Ke 100. výročí založení oblastního alpského spolku S.A.T. byla zřízena zajištěná cesta "Ferrata del Centenario SAT". Vede z Rivy kolem sympatické chaty Santa Barbara, kde začíná nástup na sklaní stěny, jištěné ocelovými lany a do nebe čnícími žebříky. Takovýchto "železných" lahůdek najdou milovníci zajištěných cest ve stěnách na severu jezera několik, jednu atraktivnější než druhou. Popularita "ferrat", zajištěných cest, našla svůj odraz v každoroční soutěži "Rock master", kdy si na těžké umělé stěně u Arca měří síly světová lezecká elita.

Ale ani příznivci nenáročné pěší turistiky zde nepřijdou zkrátka: oblíbeným cílem výletů z Rivy je 4 km vzdálený vodopád Cascata del Varone. S vrcholem Monte Altísimo sousedí Monte Baldo, známý mezi cyklisty a turisty, kteří si k jeho zdolání rádi pomohou lanovkou z Malcésine. Monte Baldo určitě nezklame svými výhledy, které by snad člověk bez vlastní zkušenosti považoval za neskutečné: po pravé straně alpský svět, divoké skalní srázy tvoří břehy úzkému jezeru, což neuvěřitelně kontrastuje s pohledem na levou stranu, kde hory ustupují rozšiřujícímu se jezeru a kde vládne skutečné středomořské klima.

Monte Baldo je jednou z nejznámějších botanických oblastí Evropy a je přírodní rezervací. Bohatost rostlinných druhů je dána polohou Monte Balda, jehož hřbet směřuje od severu na jih a tak vlastně spojuje Alpy s Pádskou nížinou, dále s jeho geologickým podložím a s jeho klimatem. Některé rostlinné druhy se vyskytují pouze zde a navíc vykazují příbuzné znaky s rostlinami z doby předledové.

Třítisícové městečko Malcésine, ležící na úpatí Monte Balda, se rozprostírá uprostřed olovových hájů a překrásných zahrad. Jeho pýchou a objektem nadšených fotografů je hrad rodu Scaligerů ze 13. - 14. století, vypínající se na skalním ostrohu nad jezerem. Vypráví se, že zde byl málem zatčen básník Goethe na své cestě Itálií, když fascinovaně kreslil tento hrad. V té době sloužil hrad jako kasárna a Goethe byl pochopitelně považován za špióna... Kdo z návštěvníků Jezera Garda je romanticky založen, neměl by se z Malcésine ukvapeně vzdalovat. Malebné domy, křivolaké uličky, třpyt vodní hladiny a nad hlavou nebetyčné vrcholy, k tomu hašteření rozpustilých dětí na zápraží jsou lákají k zastavení a rozjímání. Třeba na některé z teras pobřežních pizzerií.

Co chvíli přistává a zase odplouvá parník, jehož pasažéři absolvují buď několikahodinovou výletní plavbu křížem krážem po jezeře, anebo jiným spojem spěchají ze Sirmione na samém jihu do Rivy na opačném konci jezera. Někteří se plaví pouze do malebného Limone, typické rybářské vesničky na druhém břehu jezera.
Všude je vidět pohyb: ve vzduchu krouží padáky, které před několika hodinami odstartovaly z vrcholu Monte Baldo, po vodní hladině se prohání stovky pestrobarevných plachet windsurfingů a mezi nebem a zemí lze na strmých skalách tušit horolezce, na pohodlných i extrémních cestách pěší turisty a někde mezi nimi nespoutané bikery.
Lago di Garda je skutečným rájem mezi nebem a zemí.

Zájezd Lago di Garda

 

Fotogalerie

Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím Lago di Garda = ráj mezi Alpami a Středomořím
 
 

Archiv cestopisů »

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies