Benátky, ostrovy, slavnosti gondol a moře a bienále 2015  

Doprava = Autobus
Benátky, ostrovy, slavnosti gondol a moře a bienále 2015
 

 

Stát(y): Itálie

Benátky a veliká slavnost moře a gondol, památky, bienále architektury, ostrovy Murano a Burano.

Cesta za poznáním Benátek v době největších slavností. Pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami , výstavné náměstí San Marco s muzikanty i romantické uličky nad kanály, nostalgické písně gondoliérů. Ostrovy Murano , Burano a Torcello uchvátí barvami, romantikou a historií. Nejslavnější přehlídka moderního umění - benátské Bienále - zaujme a nadchne. Velkolepá historická slavnost gondol Regata s nádhernými loděmi a kostýmy a jarní slavnost - historické zásnuby benátské republiky s mořem - překvapí každého.

 
 

Termíny a rezervace

Pro rezervaci zájezdu klikněte na termín.

KódTermínNocí/Prog.Odj./Příj.Ubyt./StravaPojištění dnů/CenaCena zájezduCena FMKredit

Nejsou vypsány již žádné další aktuální termíny pro tuto sezónu. (Všechny termíny v aktuální sezóně již proběhly)

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

komplexní pojištění, pobytovou taxu, vstupné (45€) a cesty loďmi (dvoudenní 30 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky
650 CZK - jednolůžkový pokoj
112 CZK komplexní pojištění

Informace o stravování

1x skromná kontinentální snídaně, za příplatek lze objednat 1x večeři o více chodech v hotelu - velmi doporučujeme - v Benátkách i v Lido di jesolo je v době slavností poměrně hodně turistů a večeře se shání s problémy.
Chléb 2€, káva od 1,50 €, 2 dl vína 1,50 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1-2 €, pivo/limo od 2 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 2,70-5€/od 10 €, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Informace o ubytování

1x hotel ***na Lido di Jesolo, 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím

Program

1. den: odjezd z Prahy 4 v 19 hod, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK po trase - České Budějovice, svozy od 4 osob Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady a Brno

2 - 3. den: BENÁTKY , prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari...
V květnu historická slavnost Sensa – zasnoubení Benátek s mořem, reprezentanti města se plaví na skvostné lodi benátských dóžat v čele flotily a házejí prsten do moře, jako kdysi dóže, hlavní slavnosti probíhají na ostrově Lido.
V září proslulá Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů na Velkém kanále.
A ve všech termínech zažijete festival současného umění La Biennale - po celém městě budou vystavena různá umělecká díla, hlavní výstavy budou v Arzenálu a zahradách Giardini, možnost seznámit se s novými trendy a podivuhodná podívaná.
Event. volný program, lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů, muzeum benátského skla, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami), Burano (ostrov s barevným rybářským městečkem a barevnými fasádami, tradiční výroba krajek) a Torcello , kdysi hlavní sídlo biskupa, významné památky, odjezd večer do ČR

4. den: návrat do Prahy ráno

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a event. aktuálním podmínkám během slavností. Pořadí jednotlivých objektů trasy velí průvodce dle zkušeností a eventuálních změn programu slavností, a to tak, aby vám neuniklo vyvrcholení. Slavnost Sensa probíhá též na Lido.

Nástupní místa

odjezd z Prahy 4 v 19 hod, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK po trase - České Budějovice, svozy od 4 osob Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady a Brno

Využíváme autobusy s klimatizací, DVD a prodejem nápojů.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Do Benátek se dopravujete lodí z přístavu Punta Sabbioni, jednodenní jízdenka na benátskou lodní hromadnou dopravou stojí 20 €, dvoudenní 30 €.

Tipy

Pojištění
Součástí ceny zájezdu je povinné pojištění CK proti úpadku. Cena zájezdu zahrnuje také komplexní pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500127 tarif K3; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 3.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 3.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 11.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Kartičky na pojištění spolu s formulářem obdržíte od průvodce na začátku zájezdu. Nezapomeňte si s sebou vzít i kartičku vaší zdravotní pojišťovny.

Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské zařízení CK nehradí náklady spojené s dopravou. Pokud bude možné s ohledem na ostatní účastníky a průběh zájezdu využít k dopravě do lékařského zařízení autobus, náklady spojené s dopravou hradí klient přímo dopravci a taxa činí 40 Kč/km.

Orientační ceny vstupného
BENÁTKY , Dóžecí palác 18 €, galerie baziliky S. Marco 2 €, vstup na ochoz 5 €, Kampanila 8 €, Benátky, San Rocco 2 €, Frari 3 €, Benátky, Námořnické muzeum 1,60 €, Benátky, kostel San Giovanni e Paolo 2,50 €, Benátky, muzeum Peggy Guggenheimové 12 €, Benátky, San Salvatore 3 €, zvonice San Girgio 3 €, Benátky, muzeum skla na Muranu 6,50 €, sklářská huť 2 €, Benátky, Torcello , vstupné do kostela 5 €. Poznámka: autobus každý den dojede na Punto Sabbioni k přístavišti, dále cesta lodí do Benátek , po kanálech, lagunou nebo na ostrovy. Jízdné po Benátkách není zahrnuto v ceně zájezdu. Jednorázová jízdenka jen do Benátek v blízkosti Sv. Marka – 7 €, celodenní jízdenka bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy 20 €, jízdenka na 48 h 30 € .

Kapesné
min. kapesné 80 €, z toho 45 € na vstupné a 30 € na cesty lodí

Poznámky
Sensa - slavnost zásnub s mořem
Jarní slavnost moře je už po staletí neodmyslitelně spjatá s Benátkami a snad nejlépe vystihuje slávu a moc někdejší benátské republiky. Město na laguně bylo vždy především městem rybářů a námořníků, od 11. století představovalo hlavní námořní mocnost na jaderském pobřeží. Na znamení toho se benátský dóže každoročně v den Kristova nanebevstoupení (svátek závislý na velikonočním cyklu), jemuž se v Benátsku říká Sensa, symbolicky zasnuboval s mořem – házel do vody zlatý prsten.
V současnosti je tento svátek sice již jen připomínkou skvělé minulosti, přesto se stále slaví se vší nádherou. Reprezentanti města se nalodí u svatého Marka na Bucintoro – historickou vyzdobenou loď, která o slavnostech symbolizovala republiku Serenissima – a stejně jako kdysi dóže se plaví v čele flotily gondol a jiných lodí ven z města k přístavu sv. Mikuláše, kde vhodí do moře zlatý prsten. Po jejich návratu se pořádá závod veslařů. Slavnost je provázená také velkými trhy ve městě.

Slavnosti gondol v Benátkách
Benátky a gondoly - to patří neodmyslitelně k sobě. Ačkoliv dneska gondoly představují předevšímluxusní taxíky pro turisty, v minulosti to byl vedle větších plavidel hlavní prostředek pro osobní dopravu i pro přepravu nákladu.
Protože republika na vodě potřeboval ze všeho nejvíc zdatné veslaře, závody a přehlídky gondoliérů mají skutečně staletou tradici. Poprvé jsou závody gondol doloženy ve 13. století a pravděpodobně se občas pořádaly i dříve. Současná benátská slavnost gondol - regata navazuje na velkou slavnost uspořádanou v roce 1489 na počest kyperské královny - vdovy, benátské rodačky Cateriny Cornarové, která se vzdala trůnu ve prospěch svého města. Po úpadku v první polovině 20. století byly slavné regaty znovu vzkříšeny a nyní je opět prožívá celéí město a přitahují davy turistů.
Pro turisty je lákavá především skvělá historická přehlídka na úvod. Na velkém kanále definují skvostná plavidla, v čele s reprezentativní lodí Bucintoro, symbolem Benátek . V průvodu se objevují historické postavy v čele s benátksým dóžetem. Jenom zde se smějí objevovat gondoly zdobené zlatem a jasnýmii barvami - dle nařízení ze 16. století musely být jinak všechny gondoly jednoduché a natřené černou barvou.
Poté následují závody. Plavci nyní už nepoužívají vlastní gondoly , ale bárky podobného typu, uzpůsobené lépe k rychlé jízdě: pupparin, caorlina, gondolino a mascareta, která se užívá tradičně k závodům ženských družstev.
Více informací v článku níže.

Zajímavosti
Murano , Burano , Torcello
Murano , Burano , Torcello – to je trojlce ostrovů v severní části Benátské laguny. Podobné osudy zahrnují lesk a slávu Benátské republiky, ale také úpadek a zapomnění. Murano leží Benátkám nejblíže, pouhé 2 km severně od města. Zároveň je z celé trojice asi nejznámější a to díky sklu. Je jím proslulé benátské sklo, včetně unikátních zrcadel (nikde jinde v Evropě tajemství, jak vytvořit zrcadlo, po celý středověk neznali), které se od roku 1291 nevyrábělo ve vlastních Benátkách, nýbrž na Muranu . A tak bychom měli vlastně říkat „muranské sklo" a „muranská zrcadla"; jenže historie bývá nespravedlivá a navíc z hlediska státoprávního šlo samozřejmě o součást Serenissimy – Nejjasnější republiky benátské. Prvními obyvateli pěti malých ostrůvků byli uprchlíci z římského Altina, vyhnaní sem Huny v polovině 5. století. Ostatně v římských manufakturách na pevnině mělo svůj počátek i pozdější vyhlášené benátské sklářství. První archeologické důkazy o výrobě skla v Benátské laguně pocházejí ze 7. století z Torcella , kam se ještě dostaneme. Od 10. století pak již existují i písemné dokumenty zmiňující skláře. Známý je například benediktinský mnich Domenico řečený Fiolario, který vyráběl fioly, baňky s dlouhým úzkým hrdlem, pro domácí použití. Později Benátčané dokonale využili své role ve čtvrté křížové výpravě, při níž byla roku 1204 obsazena Konstantinopol. Seznámili se tam mimo jiné detailně s výrobou skla a ovládli obchod s luxusním zbožím prakticky v celém Středomoří.

Jiná sdělení

Garant zájezdu partnerská ck Geops.

Sdílet zájezd na Facebooku

Foto klientů

PŘIDAT VLASTNÍ FOTO Z TOHOTO ZÁJEZDU »

 

 

« Zpět na nabídku zájezdů

   

© CK TRIP, s.r.o. 2024, design Marek Kotrouš, titulní foto MTB-GIGLACH-3095©Martin Huber, web VisionWorks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím
Nastavení cookies